Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Sirotci nebožt[íka] Tomáše Pavelkového

f 77a

Jest jeden, Margeta, ta j[es]t se vdala.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na vinohradě Blažka Jurkového v hoře Šumberku 39 zl. Ty má bráti od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl.

Letha [15]94 přijato od Blažka Jurkovýho za vinohrad 3 zl. Sou dány Margetě napřed psané.
Letha [15]96 přijato od Blažka Jurkových manželky za vinohrad 1 ½ zl. Ty sou dány Margetě napřed psaný.
Letha 1597 přijato za vinohrad od Jíry Blažkového 3 zl. Z toho dáno Markytě na díl její 1 ½ zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového do truhlice 1 ½ zl.
Letha 1598 přijato od Jíry Blaškového za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Markytě na díl její 1 ½ zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového do truhlice 1 ½ zl.
Zuostává se vyplniti za ten vinohrad ut s[upr]a doplatiti ještě od letha [15]99 sumy 28 zl 15 gr. Z tý sumy náleží Pechovi Hrubýmu po Markytě ženě jeho 12 zl, bráti má od letha [15]99 po 1 ½ zl. S[irotkovi] n[ebožtíka] Ondry Pračkového náleží, neb ten sirotek mnoho nebral, 16 zl 15 gr, jíti jemu mají po 1 ½ zl od letha [15]99.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jíry Blažkového za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Pechovi Hrubému na díl Margity ženy jeho 1 ½ zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového do truhlice 1 ½ zl.
f 77b
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry Blaškova za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Pechovi Hrubému po ženě jeho 1 ½ zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Ondry Pračkového dáno
1 ½ zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového přijato od Jíry Blažkového za vinohrad 1 ½ zl, více položil za vinohrad ½ zl. Z toho dáno Markytě na díl její 1 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Ondry Pračkového 1 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry Blažkova za vinohrad 2 zl. Z toho dáno Filipovi po Markytě ženě jeho 1 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Ondry Pračkového dáno 1 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry Blažkova za vinohrad v Šumbercích 3 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry Blažkového za vinohrad v Šumberku 1 zl 15 gr.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry Blažkového za vinohrad dvoje peníze 3 zl. Ty přijala Běta, manželka Filipa Váňového, což jemu po Markytě náleželo.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jíry Blažkového za vinohrad v Šumbercích 2 zl.

Ještě zůstává se dopláceti těmto nápadníkům z vinohradu Šumbergku 9 zl 15 gr a potom se platiti bude s[irotkům] n[ebožtíka] Blažka Jurových za týž vinohrad 40 zl.
Ty 2 zl dány sou Bětě, manželce Filipa Váňového, což jemu po Markytě náleželo.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jíry Blažkového za vinohrad v Šumbergku přijato 2 zl.
Od Jíry Blažkového ty 2 zl přijatý dány sou do statku n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Jíry Blažkového za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl. Ty jsou dány do statku Václava Liškového.
Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Jíry Blažkového za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl. Ty jsou dány do statku Václava Liškového.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových od Jíry Blažkového přijato za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Václava Liškového.