Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Sirotci nebožt[íka] Václava Bělíka

f 89a

Jest jich dvý, Pavel a Markyta.
Ti mají své spravedlnosti na podsedku Martina Bělíka, bratra svého, každej 11 zl 5 gr.
Na to jest do leta 1590 podle register purkrechtních těm sirot[kům] zadržel 8 zl a ostatek od letha 1594 při Vánocích po 2 zl. Rukojmě Mikuláš Bartysů, Jíra Rabáček S R S N.
Strany pak Anny a Kateřiny, sester vejš psaných sirotkuov, kteréž na Podhoří ještě za neboštíka otce svého sou vdané, náleží jim na gruntě Martina Bělíkova, bratra jejich, 3 zl 20 gr.
A ještě jim Jíra, Filip a Martin, synové neboštíka Martina Bělíka, mimo to tej Anně a Kači dodati společně mají 8 zl 10 gr, když Martin výš psaný svůj grunth doplatí po 2 zl.

Letha [15]94 Martin Bělíků položil peněz zadrželejch do truhlice 8 zl.
Téhož letha položil 94 položil purgk[recht]ních peněz 2 zl.
Jakož jest Pavlovi napřed psanému spravedlnosti náleželo 11 zl 5 gr.
Letha [15]95 přijato z gruntu Melichara Hranického 2 zl.
f 89b
Ta jest odvedena sirotkům Martina Vaňkového, na to jest do truhlice položeno 5 zl.
Letha [15]96 přijato z gruntu Martina Kloučka 2 zl.
Letha [15]97 přijato z gruntu Pavla Vojtkových 2 zl.
Letha 1598 přijato z gruntu Pavla Vojtkového 2 zl. Actum za fojta Jana Žáka.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Pavla Vojtkového za podsedek 2 zl.
Markytě dáno na díl její z hotových peněz 5 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Ondry Hulového za grunt na místě P[avla] Vojtkového 2 zl.
Do statku n[ebožtíka] Martina Vaňkového po s[irotcích] zběhlých ut s[upr]a odvedeno 5 zl.
Markytě dáno na díl její 2 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Ondry Hulového za grunt 1 zl. Ten jest dán do statku n[ebožtíka] Martina Vaňkového podli odvodu ut s[upr]a.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Vaňka Posla za grunt 1 zl 15 gr. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Martina Vaňkového po s[irotcích] zběhlých podli odvodu. A tak doplaceno.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Vaňka Poslového za g[runt] ost[atní] 1 zl 15 gr.
Markytě dáno na díl její toho 1 ½ zl.