Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Ance, dceři Marušinej

f 118a

náleží spravedlnosti, což jí neboška Anna Čabatka odkázala, na gruntě Jana Majůvky 12 zl.
Na těch 12 zl, tak jakž o tom při gruntě téhož Jana obšírněji položeno jest, ještě nic vyšlého nejni.

Jakož jest Ance dceři Marušinej na gruntě Jana Majůvka
12 zl nahoře psanejch náleželo, takovejch 12 zl j[es]t Jíra Bánovský, manžel té Anny, prodal Janovi Majůvkovi za 4 zl
7 ½ gr. A tak ona tu více žádné spravedlnosti nemá.