Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Dorotě, dceři nebožt[íka] Pavla Fráňového

f 78a

do Kněžduba, manželce Martina Kopřivy, náleží jí po nebož[tíkovi] Blažkovi Pavelkovi, bratru jejím, na vinohradě v hoře Pomykalkách, kterej drží Martin Jana Klimšového 5 zl.
Na to jest jí ku právu položeno 15 gr a ostatek od letha 94 se jí pokládati má při Vánocích po 15 gr.

Letha [15]94 přijato od Martina Jana Klimšovýho za vinohrad 15 gr. Sou vydány Dorotě vejš psané.
Letaha [15]97 Martin Klimšových položil za vinohrad 15 gr. Ty přijala Kopřivka na díl její.
Jakož náleželo ještě Kopřivce za vinohrad svrchu psaný, kterýž Václav Klimšů po smrti Martina bratra svého koupil,
3 zl 15 gr, takové peníze ta Kopřivka prodala tomu Václavovi Klimšovi za hotových 20 gr. A tak ona spravedlnost svou všecku vyzdvihla. Actum za fojta Martina Liškového letha 1600.