Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunt Matěje Hodrlova

f 285a

Ten Matěj Hodrlů má grunth svůj vyfrejmarčenej z půl lánem roli od Václava Dřímalova, kterýž týž Václav koupil za 150 zl. A jemu týž Matěj Hodrlů štvrt roli z gruntem zaplacenej dal.
A tak ten Václav Dřímalů, jakž zápis jeho ukazuje, toho půl lánu Matěje Hodrlového zaplatiti má. A ten Matěj Hodrlů grunth svůj zaplacenej míti bude.

Letha 1594 Prokeš Hlavatý koupil grunth z půl lánem roli, se dvěma koňmi, vozem, pluhem i jiným vším k témuž gruntu příslušenstvím, též i osetím od Malého potůčka až k mezi na Ouzkém, všecko od Macka Hodrlového za sumu 150 zl. Závdanku témuž Mackovi vyplnil 20 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 4 zl – 130 zl. Ta suma všecka náleží Matějovi Hodrlovi. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Jan Křižanů, Martin Vlků, Jíra Šavrňů, Jíra Malík, Bartoň Husák R.S.N.
f 285b
Letha [15]95 položil Prokeš Hlavatý půl peněz za grunth svůj Matějovi Hodrlovi 2 zl, ostatek o s[va]tým Václavě letha [15]96 položiti má.
Téhož letha [15]95 Matěj Hodrlů prodal Prokšovi Hlavatýmu peněz, což jemu na tom gruntě náleželo, jmenovitě 100 zl za 20 zl, kteréžto 100 zl se témuž Prokšovi Hlavatému na zaplacení gruntu jeho poraziti mají. A tak ještě Prokeš Hlavatý za grunth svůj Matějovi Hodrlovi dopláceti má od letha [15]96 pořadně po 2 zl - 30 zl. Na to Matěj Hodrlů přijal od Hlavatého 2 zl.
Letha [15]96 položil Prokeš Hlavatý za grunth Matějovi Hodrlovi 2 zl.
Leta [15]97 položil Prokeš Hlavatý Mackovi Hodrlovi 2 zl.
Leta 15]98 položil Prokeš Hlavatý Mackovi Hodrlovi za grunt svůj 2 zl.
Ostatek, což ještě na tomto gruntě náleželo Mackovi Hodrlovi summy 20 zl, ty j[es]t prodal Macek Hodrlů Prokšovi Hlavatému za hotových peněz 4 zl. Stalo se v přítomnosti obou stran. A tak grun[t] svůj zouplna a docela zaplacený má.

Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali podsedek požár ut s[upr]a z půl lánem roli a jiným k tomu od starodávna příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíkovi] Prokšovi Hlavatým, Thobiášovi Polešovskýmu za summu 20 zl bez závdanku. Platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Rabáků, Pavel Valentů S.R.S.A N.
f 286a
Thobiáš Polešovský srazil sobě na díl Kateřiny manželky své, dcery n[ebožtíka] Prokše Hlavatého, na tomto podsedku 20 zl, což za něj platiti měl. A tak jej má zouplna a docela zaplacený.

Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Thobiáš Polešovský majíc ten grunt zaplacený prodal jej Martinovi Šarovi za summu 50 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bradáč a Jíra Novák SRSaN.

Leta Páně 1619 za fojta Martina Navrátila Martin Šarů ušel z toho gruntu a Tobiáš Polešovský ujal jej zase jako svůj vlastní a prodal jej zase s půl lánem roli Valentovi Černému za 33 zl bez závdanku a přidal Tobiáš Valentovi koně 2 a jiné nářadí k hospodářství, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Starého a Martin Blákora SRS.

Pusté

Letha 1629 za fojta Martina Zákrska prodán jest ten grunt požár ut s[upr]a s půl lánem roli od ouřadu Jurovi Juříkovi za
33 zl bez závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení [a] opravu gruntu, odbývání povinností panských i obecních Pavel Kameníků a Šebesta Tomanů SRSaN.
Ušel pryč

Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Václavovi Frantíkovi za summu 10 zl. Placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinších Matouš Kolesa a Martin Uher slíbili rukou S.A N.

Pustej