Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Sirotci nebošt[íka] Martina Syrového

f 90a

Jest jedna, Johanna.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jíry Duchkova
11 zl. Ty jí jíti mají, když Pinkus Žid svou summu vyzdvihne, pořadně po 2 zl.
Týž co by tomu sirotku náležeti mělo na vinohradě v Gruntí hoře, který drží Filip Hoškových v Kněždubě. To se má vyhledati a vyhledajíce do těchto rejster dáti vepsati.

Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato za grunt od Martina Křivého 1 zl. Zůstává v truhlici sirotčí.
Ten jest vydán Johanně na díl její.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Martina Křivého za grunt 2 zl. Ty přijal Jan, manžel Johančin na díl její.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba Šeplavého za g[runt] 2 zl. Ty přijal Adam pís[ař] na místě Johančiným.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa dáno Johanně na díl její 5 zl 15 gr. Přijal je manžel její.
A tak spravedlnost svou vyzdvihla.