Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunt Matěje Krhlové[ho]

f 294a

Ten Matěj Krhlů má grunth svůj ode dvaceti leth zaplacený.

Letha 1612 za fojta Václava Vlkového Matěj Krhlů prodal grunt svůj z půl lánem roli Matějovi Bočkovi za hotových 1 zl 15 gr. A tak jej má zouplna [a] docela zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Valentů, Jan Starého S.R.S.N.

Letha 1614 za fojta Václava Rožkového s dovolením pana Tobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka na Strážnici, Matěj Boček odprodal kus dvoru pro více uvolnění, co by mohl z vozem vyjeti, Tobiášovi Polešovskýmu za hotový 3 zl. Stalo se v přítomnosti obou stran letha ut s[upra].

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od téhož gruntu roli půl lánu Jírovi Liškovému za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinších Martin Stehlík a Martin Šulík S.R.S.A nerozdílnou.

Pustý

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt za čtvrtí roli Jakubovi Jančíkovi za summu 5 zlm bez závdanku. Platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Matúš Kolesa, Jan Blákora SRSAN.