Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Sirotci nebožt[íka] Pavla Vaverky

f 91a

Jest jeden, Martin.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Kříže uhlíře podle zápisu knih purkrechtních 8 zl.
Na to jest letha 1593 zadrželých za tímž Křížem uhlířem 2 zl a od letha 1594 platiti má jemu pořadně po 2 zl.

Letha [15]94 přijato od Kříže uhléře za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 2 zl.
Jakož jest Martinovi napřed psanému spravedlnosti náleželo 8 zl, ta jest na jeho Milost Pána připadla jakožto po zběhlým sirotku a jest odvedena sirotkům Jana Salašného.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Černýho peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Černejch s[irotkům] napřed psaným peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]97 položil Jan Černý za grunth 2 zl.
Letha [15]98 dáno do statku Jana Salašného podli odvodu po Martinovi, sirotku zběhlým 2 zl.