Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Grunt Tomka Karpanové[ho]

f 302a

Ten Tomek Karpanů má grunth ze štvrtí roli, kterouž nebož[tík] otec jeho za života svého zaplatil a jemu ta štvrth po smrti jeho zůstala zaplacená.

Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi a jiným k tomu příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíkovi] Tomkovi Karpanovým, Anně dceři jeho za summu 30 zl bez závdanku. Platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Rabáků, Matěj Křižanů SRSN.
Václav Hustý srazil sobě na díl Anny manželky své, dceře n[ebožtíka] Tomka Karpanového, na tomto gruntě na díl její 25 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Václav Hustý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Karpanova 1 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Zuzanně, s[irotku] n[ebožtíka] Tomka Karpana, doplatiti se ještě 4 zl, ty jest prodala Václavovi Hustýmu, on má jí za ně dáti jalovičku. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha 1613 za fojta Václava Roškového Václav Hustý prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Janovi Susovi na ten spůsob, že jemu dal Václav Hustý grunt svůj ze čtvrtí roli zaplacený. A tak má jej Jan Sus zouplna zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmí Václav Němčanský a Mikuláš Sládek SRSaN.
f 302b
Letha 1616 za fojta Jana Pškavého týž fojth [s] staršími svými prodali ten grunth zůstalý po Janovi Susovi se vším tím příslušenstvím, což k němu náleželo, za summu 36 zl Martinovi Rožškovi. Závdanku dal 6 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení, opravu a placení grunthu, povinnosti panské i obecní Tomáš Blažšků a Jan Šoustalů S.R.S.N.
Letha svrchu psaného Martin Rožek položil za grunth na sirotky Jana Susového 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Rožek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Susového 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Rožek položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Susového 1 zl.

Letha 1620 za fojta Václava Rožka Martin Rožek prodal ten grunt Staňkovi Tomkovému za 36 zl bez závdanku. Platiti jej má ročně po 2 zl a což na něm Martin zaplaceného měl, totiž
10 zl, ty jest Staňkovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Šimek Tomanů a Bartek Krútil S.R.S.N.

Ušel pryč, pustý

Letha 1635 za fojta Martina Šulíka prodal týž fojt a starší ten grunt ut s[upr]a Mathoušovi Florianovi za tu summu, cokolvěk na něm dopláceti, placení po 2 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, odbejvání povinnosti panské Jiřík Cihlář, Michal Vítků SRSN.
f 303a
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Matouš Florianů za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Susových 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Matouš Florianů položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Susových a ten zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla Matouš Florian položil za g[runt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Susových a ten zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Matouš Florian položil peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Susových 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Matouš Florian ročních peněz 1 zl. Zůstávají za ouřadem.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Mathouš Florian položil peněz ročních 1 zl. Zůstává za ouřadem.

Leta Páně 1649 za fojta Václava Štípského Matouš Florian z toho gruntu zešel. Takový aby déleji pustej nezůstal, jest prodán zase Ondrovi Florianovi synu jeho v tej summě, jak jeho otec jej v držení měl, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Liška a Jíra Novák SRSN.

Letha Páně 1662 za fojta Vácslava Zahradníčka prodán jest svrchu psaný grunt po Ondrovi Florianovi Ondrovi Panáčkovi za s[ummu] 10 zlm, platiti ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Bedrava, Pavel Škrobáček SRSN.