Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Sirotci nebožt[íka] Matouše Huly

f 92a

Jest jich dvé, Jan, Kače a Barbora mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Huňky 15 zl 11 gr. Dělíce na ty tři díly, příde na 1 díl po 5 zl 3 gr 4 ½ den.

Letha [15]94 přijato za grunth 26 gr.
Letha [15]95 položil Krištof Blanař 3 zl. Ty sou dány Barboře na díl její.
Více muž dotčené Barbory prodal Jírovi Huňkovi 2 zl, kteréž jemu dojíti mají.
Janovi a Kateřině dáno 26 gr.
Ti sirotci sou zemřeli všecky, spravedlnost jeji[ch] na Štěpána a Václava, jakožto na strejce, syny n[ebožtíka] Matěje Huly, připadla.
Letha [15]96 a [15]97 přijato z gruntu Krištofa Blanaře 6 zl. Ty sou vydány do peněz s[irotků] n[ebožtíka] Matěje Huly.
Jakož náleželo Martinovi, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Huly, nápadu po strejci jeho 5 zl 3 gr 4 ½ den, ty peníze jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně vyzdviženy jakožto po zběhlým sirotku.