Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Sirotci nebožt[íka] Vaška Mokrého

f 127a

Jest jeden Tomáš, kterýž své vůle užívá, jiní sou ženatí a vdaní a svou spravedlnost vybrali.
A tomu Tomášovi též na díl jeho náležeti má na hotově totiž 7 zl 10 gr.

Z toho sou přebrali bratr a sestry jeho toto:
Item Anna ze Lhoty 3 zl 20 gr.
Item Zuzanna, žena Šťastného z Petrova 1 zl 10 gr.
Item Barbora mateř 20 gr.
Item Ondra bratr jeho 1 zl.
A při právě zůstává hotových 20 gr.

To což přebrali, povinni jsou zase na právo položiti.