Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Grunt Jana Chudý[ho]

f 347a

Letha 1593 Jan Chudý koupil j[es]t grunth svůj s půl lánem roli od Václava Holšového za 100 zl. I majíc týž Václav Holšů na témž půl lánu zaplacené sumy 75 zl, ty jest vejš psanému Janovi Chudému za 7 zl prodal. A tak tenž Jan Chudý nemá za půl lánu svého více dopláceti, toliko sirotkům nebož[tíka] Šimka Vlčejového 25 zl, ty má od letha [15]94 při Vánocích pokládati po 2 zl.
Letha [15]94 položil Jan Chudý za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.

Leta [15]97 ten Jan Chudý zemřel a manželka je[ho] po něm zůstalá i z dětmi z toho gruntu se vykradli a pustý zůstal od vejš psaného leta až do leta [15]97. [Aby] z něho J.M. Pánu platy, roboty i jiné povinnosti nevycházely, za tou příčinou jest týž grunt z povolením vrchnosti prodán Václavovi Sotorovi za tu summu, což na něm se vejš psaným doplátceti zůstává 23 zl, kteréž platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Rukojmě z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jiřík Polešák, Daniel Mokroš, Vaněk Halík, Pavel Beran SRSAN.
f 347b
Letha 1601 a 1602 za fojta Martina Černého položil Václav Sotor za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Vlčejového
4 zl.
Zůstává ještě dopláceti 19 zl, ta spravedlnost náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Kazihracha podle odvodu z statku n[ebožtíka] Šimka Vlčejového.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Václav Sotora za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Vlčejového 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Václav Sotor za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Vlčejového 2 zl.

Pusté místo