Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Grunt Jana Jíry Husákového

f 310a

Letha Páně 1592 Jan Husáků koupil grunth svůj ze štvrtí roli od Štěpána Martina Jurového za 50 zl, na kderejž jest vyplnil i s tím, což od Štěpána Martina Jírového spravedlnosti jemu náležitej koupil, 50 zl. A tak tenž Jan Husáků má grunth svůj zaplacený.

Letha [15]94 prodán vejš psaný podsedek ze čtvrtí roli Matějovi Pišťákovi za 26 zl, platiti má od letha [15]96 po
3 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Jan Zajíčků, Matěj Prchlíků, Václav Ožeha S.R.S.N.

Leta 1597 Matěj Pišťák prodal podsedek svůj Janovi Holušovi se čtvrtí roli za summu 26 zl. Závdanku položil Tomáš(!) Matějovi Pišťákovi 1 zl. Téhož leta položil Janovi Husákovi Jan Holuš 2 zl a tak ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Rukojmě z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] panské Vítek Vyšehleď, Jíra Vaška Šavrňových, Jan Pavlíkových, Štěpán Jurových S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jan Holuš za grunt svůj peněz ročních 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Holuš za grunt svůj Janovi Husákovi 2 zl.
f 310b
Janovi Vachové[mu] z Radějova náleží na tomto podsedku předních peněz, což se jemu na díl Barbory manželky jeho, ženy n[ebožtíka] Jana Holušového, dostalo 20 zl, bráti má od letha 1600 po 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Holuš za grunt Janovi Vachovému do Radě[jova] 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Holuš Janovi Vachovýmu 2 zl.

Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Jan Holuš prodal grunt svůj se čtvrtí roli, s polovicí všeho osetí, se 2 koňmi, s vozem, pluhem Vaškovi Věhlavovi za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pěnica, Jan Kovář, Vávra Krkavec, Macek Křižanův S.R.S.A N.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Vašek Věhlav za grunt Janovi Vachovýmu do Radějova 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Vašek Věhlav za g[runt] Janovi Vachovýmu 2 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Vašek Věhlavů prodal podsedek ze čtvrtí roli, s vozem, pluhem, bránou a s jedním koněm i s osetím na dvojích honcích polovicí Martinovi Rožkovýmu za sumu 40 zl. Závdanku jemu dal 7 zl a pustil jemu Vašek Věhlavů 1 zl, což tu měl zaplaceného. Odevzdán za volný

[a] svobodný. Rukojmě Pavel Rožků, Urban Hloušků, Martin Úterků S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Rožků za g[runt] Janovi Vachovému do Radějova 2 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Martin Rožků za g[runt] Janovi Vachovému do Radějova 2 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Martin Rožků Janovi Vachovému do Radějova 1 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Martin Rožků Janovi Vachovému do Radějova 2 zl. Jsou vydány do Radějova nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vachového.
f 311a
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Martin Rožků Janovi Vachovýmu do Radějova za g[runt] 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Martin Rožků nápadníkům do Radějova 1 zl. Ten 1 zl jest vydán nápadníkům svrchu psaným.
Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Martin Rožků položil za grunt nápadníkům do Radějova peněz 2 zl.

Letha 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Rožků prodal grunt ten se vším příslušenstvím Václavovi Dopitovi za summu 24 zl. Závdanku dal jemu 3 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Tomáš Blašků a Jan Šoustalů S.R.S.N.
Letha svrchu psaného Václav Dopito položil za g[runt] 2 zl. Ty přijali nápadníci svrchu psaní.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Dopito položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijali nápadníci svrchu psaní.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Václav Dopito položil za g[runt] nápadníkům do Radějova 2 zl.

Letha 1637 za fojta Pavla Momáňova týž ouřad s fojtem prodali grunt požár ze čtvrtí roli Petrovi Racotoulskému za 14 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a placení gruntu Jíra Vykoukal, Mathouš Kašparů RS.

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Michalovi Vítkovému za summu 5 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po
1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinších Jura Cihlář a Melichar Vatků S.R.S.A N.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Michal Vítkových položil a zůstává za úřadem 15 gr komu náležeti budou.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Michal Vítkových 15 gr. Zůstávají za ouřadem.

Pustý