Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Sirotci nebožt[íka] Martina Plachého

f 130a

Jest jeden Mikuláš, ten své vůle užívá.

Vyhledalo se jemu spravedlnosti do letha 1593 vyšlé i po nebošce Anně, sestře jeho zmrlé, 24 zl 1 gr.
A mimo to zůstává se jemu dopláceti na vinohradě v Kuní hoře, kterej Jíra bratr jeho koupil, ještě od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl – 93 zl.
Též na Danielovi Židu za šaty, které byl po otci jeho koupil, zaplatiti má 2 zl 15 gr.
Též na druhém podsedku Vale Vřavy náleží jemu se vyplniti
8 zl 29 gr. Ty od letha 1594 platiti se mají po 2 zl.

Letha [15]94 přijato od Jíry Plachého za vinohrad půl peněz
3 zl.
Téhož letha [15]94 položil Vala Vřavů za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Jakož j[es]t Mikulášovi nahoře psanému spravedlnosti náleželo 128 zl 15 gr, taková spravedlnost, poněvadž týž sirot[ek] zběhlý j[es]t, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla.
Z níž j[es]t od Jeho Mi[l]osti vyzdviženo 26 zl 16 gr a ostatek 101 zl 29 gr odvedeno sirot[kům] nebožštíka Mikuláše Ševce.
f 130b
Od spravování Václavovi Lethovskému dáno 6 gr 6 den.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Zemka 10 zl.
Téhož letha přijato od Jíry Plachého za vinohrad 1 zl.
Leta [15]97 přijato od Jíry Plachého 3 zl.
Letha 1598 přijato od Jíry Plachého za vinohrad 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jíry Plachého za vinohrad 3 zl.
Více našlo se tomuto sirot[ku] z vinohradu Martina Hluckého, kteréž položil do truhlice sirotčí 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového odvedeno podli odvodu po s[irotcích] zběhlých do statku n[ebožtíka] Mikuláše Ševce hotových peněz 37 zl 19 ½ gr.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Plachého za vinohrad i za lonský 3 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Mikuláše Ševce podli odvodu ut s[upr]a.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jíry Plachého za vinohrad 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Mikuláše Ševce podli odvodu.
Letha 1607 za fojta Martina Remše přijato od Barbory, vdovy po n[ebožtíku] Jírovi Plachým zůstalé, za vinohrad 1 zl. Ten
1 zl jest dán do statku neb[ožtíka] Mikuláše Ševce podli odvodu.

Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Barbory Šilhavé za vinohrad 1 zl. Odveden jest do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce podle odvodu svrchu psaného.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Barbory Šilhavé za vinohrad i za rok 1610 2 zl. Odevzdány sou do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce podle odvodu svrchu psaného.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Barbory Šilhavé za vinohrad 1 zl. Odveden do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Barbory Šilhavé za vinohrad 1 zl. Odveden do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce.
f 131a
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Barbory Šilhavé za vinohrad v Kuní hoře přijato 2 zl. Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně od Barbory Šilhavé za vinohrad v Kuní hoře přijato 3 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Valenty Kulového za gr[unt] 1 zl. Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Valenty Kulového za grunt peněz ročních (neuvedeno).
Od Martina Jury Plachého za vinohrad v Kuní hoře 4 zl i za rok 1616. Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce.
Našlo se podle bedlivého vyhledání, že ještě z vinohradu toho náleží doplatiti předních peněz do statku n[ebožtíka] Mikuláše Ševce 17 zl.
A Jeho Mi[l]osti Pánu na posledních penězích dostane se doplatiti 40 zl za tou příčinou, že jest těm sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Ševce více odvedeno nežli jim náleželo o těch 40 zl.