Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Sirotci nebožt[íka] Matěje Huly

f 93a

Jest jich tré, kromě mateře a jiných, kteří díly své vybrali, a mimo toho se po neboštíkovi otci jejich dluhu splatilo, jménem Štěpán, Martin a Václav.
Vyhledalo se jim spravedlnosti každému po 4 zl 11 gr, na všecky díly 13 zl 3 gr.
Na tu spravedlnost jest při právě hotových 6 zl 26 gr.
Item na gruntě Jíry Huňky 2 zl 4 gr.
Item na Ondrovi bratru jejich převzatých peněz 3 zl.
Item na Lukášovi Mlynářovu zůstává 1 zl 3 gr.

Letha 93 Ondra, bratr těch sirot[ků], převzatých peněz položil 3 zl.
Téhož letha přijato za grunth Jíry Huňky 2 zl 4 gr.
Jakož jest Martinovi, sirotku zběhlému, náleželo spravedlnosti 4 zl 11 gr, ty na jeho Milost Pána připadly a již jsou Jeho Milosti odvedeny. A zase vydány sirotkům Jana Salašného.
Více těm sirotkům náleží nápad po sirotcích n[ebožtíka] Matouše Huly, o tom při týchž sirotcích napsáno najdeš.
Letha 96 položil Krištof Blanař za grunth 3 zl. Ty sou vydány na díl Václavů.
f 93b
Leta 97 vydáno Václavovi na díl jeho 3 R, Štěpánovi bratru jeho též dáno 3 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Štěpána Matěje Hulového ročních peněz 3 zl. Ty sou vydány témuž Štěpánovi na díl jeho.
Více dáno Štěpánovi z hotových peněz 3 zl.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Štěpána Matěje Hulového za grunt ost[atní] 2 ½ zl. Ty sou Štěpánovi vydány na díl jeho, ostatek dílu jeho. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Zůstává se ještě dodati Václavovi dílu jeho i z nápadu po [sirotcích] n[ebožtíka] Matouše Huly 2 zl 14 gr 4 ½ den. Ty jest pustil Václav Ondrovi bratru svému, má je[mu] je oplatiti, když toho potřebovati bude.
Též přijato od Lukáše Mlynářových ostatní 1 zl 3 gr. Ten jest taky vydán Ondrovi na spuosob ut s[upr]a.