Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunt Jana Vávry Bartoňového

f 318a

Letha Páně 1575 Jan Vávrů má grunth koupený ze čtvrtí roli, s koňmi, s vozy, z vobilím, z achtelem vinohradu v Šumberku i jiným k tomu příslušenstvím, též se dvěma bečky vína za
260 zl. Na kderejž j[es]t závdanku peněz purgkrechtních i s poraženejm dílem svejm do letha [15]91 vyplnil 255 zl 8 gr
1 ½ den a ostatek od letha [15]92 dopláceti zůstává 4 zl 21 gr
5 ½ den. Ty sou za ním zadržalé a když se položí, bude jmíti grunth svůj zaplacený.

Letha [15]94 položil Jan Vávry Bartoňového ostatní peníze za grunth svůj 4 zl 21 gr 5 ½ den. A tak grunth svůj zaplacenej má a žádnému nic dlužen není.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového podle rozdílu statku n[ebožtíka] Jana Vávrových Jíra syn jeho podsedek ze čtvrtí roli ujal na díle svém za hotových 100 zl. A tak jej má zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Act[um] ut s[upr]a.
f 318b
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Jíra Vávrů dal jest z lásky a cti a darem tento podsedek ze čtvrtí roli zaplacený Martinovi Navrátilovému. Odevzdal jemu jej za volný a svobodný. A tak jej má zouplna a docela zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Martin Kašparů a Jíra Blažků S.R.S.A N.

[Pustý]

Letha 1625 za fojta Martina Liškového po smrti Martina Navrátila týž fojt a starší prodali tento grunt požár s jednou čtvrtí roli Jírovi Liškovému za 15 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Bešťák a Martin Rožek SRSaN.
Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Jíra Liška položil za g[runt] Martinovi Rožkovému peněz ročních 1 zl.
Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Jíra Liška položil za g[runt] Martinovi Roškovému 1 zl.

Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Martin Rožek na doplacení gruntu, kterýž sám byl koupil za 15 zl, ten grunt zase synu svému Janovi v tý summě pustil a co na něm zaplaceného jměl, to synu svému jest daroval, ostatek dopláceti má komu náležeti bude. Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu [a] placení gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Stehlík, Václav František SRSN.

f 319a
Ten grunt poněvadž Martin Rožek za fojta Martina Šulíka byl prodán od Martina Rožka synu svému Janovi, nebo jest omyl nemajíc tu nic než kup toho gruntu, přichází podle zápisu letha 1625 jakž ukáže, ten se neprávě stal. Za fojta Pavla Momáňa letha 1637.
Letha 1637 za fojta Martina(!) Momáňa položil Jíra Liška a ty přijal Martin Rožek 1 zl.
Leta 1638 za fojta Martina Šulíka Jíra Liška položil za grunt 15 gr a ty přijal Martin Rožek na místě Kateřiny manželky svej.
Leta 1639 za fojta Jana Pechového Jíra Liška položil za grunt 15 gr. Ty přijala Kateřina neb[ožtíka] Martina Roška.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Jíra Liška položil ročních peněz 1 zl. Ty přijali nápadníci n[ebožtíka] Martina Roška.

Za téhož letha a fojta ut s[upr]a ujal tenž Jiřík Liška od gruntu 34, kteréž poloulání byl[o] jednu čtvrt roli, a takž do[t]čený grunt se jednou za čtvrt a tento se tolikéž za poloulání počítá.
[Letha] 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jíra Liška položil za grunt peněz ročních 15 gr. Ty přijal Martin Rošků.
f 319b
Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Jíra Liška Martinovi Roškovi 1 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Jíra Liška položil a přijal Martin Rožek 1 zl.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Jíra Liška ročních peněz 1 zl. Přijal je ten nápadník, komu náležejí.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Jíra Liška položil peněz ročních a ten přijal Martin Rošků 1 zl.

Letha Páně 1649 za fojta Václava Štípského Jíra Liška zemřel, po něm zůstal syn Mikuláš Liška [a] ujal ten grunt z poloulánem roli jakožto po otci svém za summu 30 zlm bez závdanku, placení každoročně po 1 zl komu náležeti budou. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Šulík, Michal Vítků SRSN.