Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunt Jiříka Pernikáře

f 86a

Letha 1577 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch o jedné desce v listu 350 vejš psaný Jiřík koupil grunth svůj od ouřadu za summu 200 zl. Na to j(es)t závdanku a peněz purkrechtních do leta 92 vyplnil 124 zl a tak ještě od leta 1595 při Vánocích mimo těch 20 zl, kteréž do letha 1594 zadržel, na těch 124 zl dopláceti zůstává od leta 1595 76 zl.
Ta summa náleží osobám níže psanejm:
1. S(irotku) n(ebožtíka) Martina, písaře předměstského, totiž Jírovi samému, předních peněz od leta 1595 po 10 zl – 31 zl 27 gr.
2. Pavlovi Strejčkovému též 10 zl 14 gr.
3. Obci strážnicské na ratouz 39 zl 21 gr.
Na to j(es)t mezi těmi 20 zl vejš psanejmi zadrželejmi, co Pavlovi ut s(upr)a jeho spravedlnosti předali 5 zl 9 gr 1 den, a ostatek 24 zl 12 gr 5 den obci se vyplniti má po vybrání spravedlnosti s(irotka) n(ebožtíka) Mikoláše písaře po 10 zl.
Letha 94 přijato od Jiříka vejš psaného peněz zadržalejch dvojích po 10 zl za grunth povinný 20 zl. Z těch 20 zl dáno Pavlovi Strejčkovýmu, což jemu z téhož gruntu náleželo 10 zl 14 gr a tak tu více žádné spravedlnosti nemá.
f 86b
Letha 1595 položil Jíra Pernikář za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 96 položil Jíra Pernikář za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Leta 1597 položil Jíra Pernikář za gr(unt) peněz purgkrechtních k obci 10 zl. (po straně poznámka: omyl)

Leta 97 v pondělí po Hromnicích Mikoláš Krmelínský koupil grunt od Jiříka Pernikáře se vším jeho příslušenstvím za 200 zl. Závdanku týž Mikoláš Krmelínský při odevzdání položil Jírovi Pernikáři 40 zl a od Jiříka Pernikáře koupil, což na tom gruntě zaplaceného jměl 18 zl 12 gr 3 den.
Téhož leta 97 položil ročních peněz 10 zl. Z toho vzato do sirotčích peněz n(ebožtíka) Martina písaře ostatní 1 zl 26 gr 4 den a obec přijala s těch peněz položených 8 zl 3 gr 3 den. A tak ještě za týž grunt dopláceti zůstá(vá) 130 zl 17 gr
4 den. Z té summy náleží na kostel 100 zl, na těch sto zl položil 96 a 97 leta 12 zl a obci též náleží 31 zl 17 gr
5 den. Takové peníze pokládati má takto: na kostel od leta 98 po 6 zl a obci městský od téhož leta po 10 zl.
f 87a
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Tomáš Krmelínský, Jíra Kovář, Daniel Skrutecký, Jíra Rivola, Matouš Vodička, Václav Růžička slíbili R S A N.

Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.