Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Sirotci nebožt[íka] Tomka Matulové[ho]

f 87a

Jest jich štvero, Mikoláš, Jíra, Jan a Anna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Václava Němčanského mimo zaplacení dluhuov otce jejich 11 zl. Ty mají jíti od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Item na vinohradě v Pomykalce, kterejž drží Martin Outerka 18 zl. Na to jim ještě nic položeno není, ty mají jíti od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.

Letha [15]94 přijato od Václava Němčanského za grunth 1 zl. Ten jest dán Anně na díl její.
Letha [15]95 přijato od Václava Němčanského za grunth 15 gr. Těch 15 gr dáno Anně na díl její.
Letha [15]96 přijato od Václava Němce(!) za grunth 1 ½ zl. Anně dáno na díl její 15 gr.
Letha [15]97 přijato od Václava Němčanskýho za grunth 1 zl. Z toho dáno Ance na díl její 15 gr.
Letha [15]98 přijato za grunt od Václava Němčanského 1 zl.
Též přijato od Macka Hodrlového na místě Martina Outerka za Pomykalku 15 gr. A přes rok položiti má 15 gr již na místě jeho Pavel Rožků platiti bude.
Z toho dáno dluhu za n[ebožtíka] otce jejich do peněz sirotčích, jakž se z regimenu našlo 3 zl. Ten dluh má se ze všech dílů porážeti.
f 87b
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Václava Němčanského za grunt 1 zl.
Též přijato od Pavla Rožkového za Pomykalku 15 gr.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Václava Němčanského za grunt 1 zl.
Do peněz sirotčích míšených dáno za dluh n[ebožtíka] otce těch s[irotků], což se z regimenu našlo 2 zl 15 gr. Má se to ze všech dílův porážeti.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Němčanského za grunt 15 gr.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Němčanského za g[runt] 15 gr.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Němčanského za grunt 1 zl.
Dáno za dluh otce těchto sirotků, kterýž se z regimenu našel, do peněz míšených sirotčích 2 zl. Má se při vydávání ze všech dílů srážeti.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Němčanského za g[runt] 1 zl.
Od Martina Zajíčka za vinohrad přijato 15 gr.
Jírovi dáno na díl jeho 1 zl 15 gr.

Letha Páně 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava Němčanského za g[runt] ostatní 1 zl. A tak grunt doplacen.
Mikulášovi dáno na díl jeho 1 zl.
Mikuláš ujal ten vinohrad v Pomykalce a což se jemu z něho vyplniti mělo, to jest sobě na něm srazil. A tak jej má zaplacený.