Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Sirotci nebožt[íka] Vaňka Krkavce

f 94a

Jest jich trý, Vavřinec, Martin, Jíra a Dorota mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Janovi Popelkovi podle register purkrechtních všem společně 24 zl. Ty jim jíti mají od letha 1594 při Vánocích po 1 R. Ty peníze jíti mají teprve od letha 95 po 1 zl.

Letha 95 přijato z gruntu Kříže uhlíře 1 zl. Ten j[es]t vydán Dorotě mateři na díl její.
Martin své vůle užívá, nestaví se. Náleží ty peníze na Jeho [Mil]ost Pána.
Letha 1596 a 1597 přijato z gruntu Kříže uhlíře 2 zl. Z toho vzala Dorota, mateř těch s[irotků] 1 zl a Jíra a Martin přijali 1 zl.
Ten zlatý jest k ruce J.M.Páně vyzdvižen na díl Martinů[v], poněvadž ten sirotek zběhlý jest a ostatek, což na díl jeho ještě náleželo, totižto 5 zl, ty sou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Němce. A tak on spravedlnosti své žádné nemá.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Tomáše Menšíkového za g[runt] na místě Kříže uhlíře 1 zl. Ten jest vydán Jírovi na díl jeho.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Tomáše Menšíkového za g[runt] 1 zl. Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Adama Němce podli odvodu po s[irotku] zběhlým.
f 94b
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Tomáše Menšíkového za grunt 1 zl. Jest vydán Dorotě mateři na díl její.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jakuba Šeplavého za grunt 1 zl. Ten jest vydán Jírovi na díl jeho.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba Šeplavého za grunt 1 zl. Ten jest vydán Dorotě mateři na díl její.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Martina Krkavcového za g[runt] 1 zl. Ten vydán Dorotě mateři své.