Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Dům Jiříka Hleděnohorského

f 13a

Letha Páně 1576 podle zápisu knih starejch bílejch purgkrechtních v listu 1 tenž nadepsaný Jiřík Hleděnohorskej měl dům svuoj od bratří a sester nebožt[íka] Joanesa Trojanského za summu 800 zl koupenej, kterejž do letha 1589 zouplna a docela zaplatil. A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.

Leta [15]98 z poručení urozeného pana pana Jana Jetřicha z Žerotína a na Strážnici prodán dům z půl lánem roli, loukou v hatí[ch] lideřovských, z štěpnicí za pivovarem, a to od urozeného pana Jana Okrutského z Okruty, toho času ouředníka na Strážnici, též i od purgkmistra [a] rady města Strážnice, po n[ebožtíku] Jiříkovi Hleděnohorském zůstalý, a to Matyášovi Prahenusovi za summu 800 zl. Závdanku dáti má o svatém Jiří nejprve příštím leta tohoto [15]98 100 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 pořadně při Vánocích po 68 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a.
K tomu ke všemu nahoře psanému prodaji přidává se Matyášovi Prahenusovi: tři stoly dřevěnné, totiž dva v světnici dolejší a v síni [a] 1 na žoldře, v světnici 1 stůl, almara veliká, tolikéž v síni 1 almara, v kuchyni druhá, truhlice 3 v síni dolejší i v oknách, sena což ho koliv jest i hnůj všecken.
f 13b
Odevzdán za volný a svobodný za purgkmistra Jana Sokola toho času v městě Strážnici.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Sokol, Jan Vlasák, Václav Reymundt, Tomáš Graus, Jan Remeš, Martin Rožmberský S.R.S.A.N.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.