Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunt Eliáše Skřičky

f 31a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých sirotčích v listu 40 nadepsaný Eliáš Skřičků přijal ten grunth i z řekou na díl Anny manželky svej, někdy ženy Václava Plesníka, v summě
100 zl. Za kderýž žádnému nic dlužen nejni a má jej zouplna a docela zaplacenej.

Leta 1596 v pátek po památce Proměnění Pána Krista prodal Eliáš Rybář podsedek svůj s štěpnicí podle p[ana] Břeclavskýho, z klučovaninou a loukou na Velkej Matoušovi Ráčkovi za summu 400 zl. Závdanku jemu leta [15]96 Matouš Ráček Eliášovi položil 50 zl a ostatek platiti má od leta [15]97 počnouc pořadně po 25 zl až do vyplnění summy. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské tito: Matěj Malých Jana, Šimon Sládek, Voldřich Krejčí, Matěj Sedlář S R S N. Odevzdán za volný a svobodný za úředníka pana Šťastného Matušky.
Leta [15]97 položil Matouš Rybář Eliášovi Rybáři za grunt a říku i statek od něho ukúpený 25 zl. Ty přijal Eliáš Rybář.
f 31b
Leta 1598 svrchu psaný podsedek z řekou, z štěpnicí podli p[ana] Bředslavského, z klučovaninou po smrti Matouše Ráčka nápadem připadl Janovi Ráčkovi, bratrovi jeho vlastnímu. A jakož týž n[ebožtík] Matouš na tom gruntu 75 zl zaplatceného jměl, ty taky Janovi připadají, toliko což ještě za to doplátceti pozuostává, to Jan Ráček doplatiti povinen bude, platcením od leta 1598, jakž napřed zápis ukazuje.
Více jemu připadl achtel vinohradu v Dolní hoře zaplatcený ve 100 zl a svršky jmenovitě: plášť, kabát podšitý a druhý nepodšitý, polštář, mříže dvě, jedna napravená a druhá neopravená, svinskýho dobytka šestero, poplav a jádro, žita
41 kop, vína 5 věder a jiné věci taky k sobě přijal.
Téhož letha položil Jan Ráček za grunt ut s[upr]a Eliášovi Rybářovi 25 zl.
Rukojmě za doplatcení summy Martin Štoček, Jíra Tichý, Bartoš Špata, Dobiáš Lánský S.R.S.N.
Leta [15]99 za plesníka Jíry Čechového položil Jan Ráček za grunt ut s[upr]a Eliášovi Rybářovi 25 zl.

Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Jan Ráček prodal podsedek z řekou, z štěpnicí podle pana Břeclavského orací v Hačkách Šimkovi Rybáři za summu 425 zl. V závdanku jemu dal podsedek svůj zaplacený a štěpnici Matoušovskou u Jašavy
v 100 zl
f 32a
a peněz hotových jemu k tomu přidal 50 zl. Zůstává dopláceti Šimek 275 zl, placením od letha 1600 po 25 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Jana Malých, Mikuláš Rybář S.R.S.A N.
14

Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a Šimek Rybář položil Eliášovi Rybáři 25 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Šimek Rybář Eliášovi Rybáři 25 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Šimek Rybář Eliášovi Rybáři 25 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Rybáře položil Šimek Rybář Eliášovi Rybáři 25 zl.

Letha 1605 za plesníka Eliáše Rybáře podle rozdílu statku n[ebožtíka] Šimka Rybáře Staňa Rybář na díl Mandy manželky své ujal podsedek z řekou, z rolí a z štěpnicí podle p[ana] Břeclavského i s tím, což na něm zaplaceného jest, též z štěpnicí u Hatí a z dobytkem svinským v summě 295 zl. Z toho sobě srazil dílu svého po Mandě manželce své 90 zl 10 gr
4 ½ gr 2 vídenský a tak dopláceti zuostává mimo poražení dílu své manželky ještě 204 zl 9 gr 3 den, placením každého roku při Vánocích po 25 zl. Odevzdáno jemu to za volné a svobodné. Rukojmě Simeon Blanařů, Martin Pikhart, Václav Kalný, Florián Budínský S.R.S.N.

Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře předních peněz 175 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Rybáře naposledy 29 zl 9 gr
3 den.
f 32b
Letha 1608 za plesníka Václava Veselskýho položil Staněk Rybář za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 10 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Staněk Rybář za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 10 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Staněk Rybář za statek na si[rotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 5 zl.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky položil Staněk Opavský za grunt 10 zl. Přijaty sou na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Staněk Opavský za grunt, přijaty sou na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 10 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a položil Staněk Opavský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 10 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Staněk Opavský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] ut s[upr]a 10 zl.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule Staněk Opavský položil za grunt peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře
10 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Staněk Opavský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře peněz ročních 5 zl.

Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Staňa rybář Opavský položil za grunt a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 5 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Staněk Opavský rybář položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře
8 zl.

Letha 1624 za Václava Lipenskýho, ten čas plesníka, Staněk Opavský prodal jest podsedek požár z řekou a ze dvěma štěpnicemi, totiž jednou podle pana Bředslavského a druhou u Hatí, Pavlovi Slováčkovi za summu 260 zl. Závdanku Pavel Slováček položil 15 zl a ostatek platiti má po rocích po 5 zl. Odevzdáno jemu to vše za volné a svobodné. Rukojmě Václav Šnobl a Václav Peřina S.R.S.a N.

Letha 1628 za plesníka Vácslava Lipnickýho po smrti Pavla Slováčka s povolením pana ouředníka prodán jest ten podsedek požár z řekou a ze dvěma stěpnicemi podle ut s[upr]a zepsání Urbanovi Jarošovi za summu 260 zl. Závdanku položil 6 zl a ostatek platiti má ročně po 5 zl. Odevzdáno jemu to vše za volné a svobodné. Rukojmě Jan Raška, Tobiáš Nedolevek
S.R.S.a N.
Ten závdanek 6 zl přijal Šimon Tesařů, toho času purg[mistr] města Strážnice, do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického, co bylo odvodu od neb[ožtíka] Staňka Opavského za štěpnici, kterouž byl neb[ožtík] Staněk Blažkovi podstavil, jakž ta podstávka při rejstřích hájenských zapsána byla.
f 33a
Letha Páně 1629 za plesníka Václava Lipnického Urban Jaroš položil za grunth a říku ut s[upr]a 5 zl. Ty jsou vydány ouřadu města Strážnice do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického za podstavenou štěpnici, jakž napřed toho ponavrženo jest.
Letha 1630 za plesníka Jana Macháčkového Urban Jaroš položil za gr[unt] a říku peněz ročních 5 zl. Z toho vydáno ouřadu města Strážnice do s[tatku] n[ebožtíka] Blažka Kunčického 4 zl a Ondra Eliášů na díl svůj přijal 1 zl.
Letha 1631 za plesníka Jana Macháčkového Urban Jaroš položil za gr[unt] a říku peněz ročních 5 zl. Ty přijal Ondřej, s[irotek] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře.
Letha 1632 za plesníka Václava Lipnického Urban Jaroš položil Ondrovi Eliášovému za gr[unt] a říku 4 zl.

Letha 1633 za plesníka Jana Macháčkového Urban Jaroš prodal ten grunt s řekou a se dvěma štěpnicemi Janovi Veselskému za summu 260 zl. Závdanku dal 6 zl, kterýž Ondra Elišů přijal, a platiti jej má ročně po 5 zl. Odevzdáno jemu to vše za volné a svobodné. Rukojmě Jan Dub a Jiřík Koblížek S.R.S.N.

Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Jan Veselský položil za grunt a řeku, kteréž přijal Ondřej Eliášů, 2 zl
15 gr.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipenského Jan Veselský položil za grunt a řeku, kteréž přijal Ondřej Eliášů, 2 zl
15 gr.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Jan Veselský položil za gr[unt] a řeku, kteréž přijal Ondřej Eliášů, 2 zl
15 gr.
f 33b
Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipnického Jan Veselský položil za gr[unt] a řeku, ty přijal Ondra Eliášů, 3 zl.
Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského Jan Veselský položil za grunt a řeku 3 zl. Ty přijal Ondra Eliášů.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Jan Veselský položil za grunt a řeku 3 zl. Ty jest přijal Ondra Eliášů.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Jan Veselský položil za grunt a řeku 3 zl. Ty jest přijal Ondra Eliášů.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Jan Veselský položil za grunt a řeku 3 zl. Ty jest přijal Ondra Eliášů.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Jan Veselský položil za gr[unt] a řeku peněz ročních 5 zl. Ty jest přijal Ondra Eliášů.
Letha 1647 za Jana Veselského plesníka položil Jan Veselský za grunt a řeku 5 zl. Ty přijal Ondra Eliášů k své ruce.
Letha 1648 za plesníka Pavla Kunovského položil Jan Veselský za grunt a řeku peněz ročních 3 zl. Ty přijal Ondra Eliášů z Petrova.
f 34a
Letha Páně 1652 za plesníka Václava Měšťánka Jan Veselský položil za grundt svůj a přijal Ondra Eliášů z Petrova 2 zl.