Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Nápadníci nebožt[íka] Martina Vaňkového

f 9a

Jest jich kromě Ondry štvero i s macochou, Jan, Jíra, Václav a Barbora macocha jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti při spravování novejch register mimo to, což sou na vinohradech, šatstvu, dobytku, též penězích přijali.
Mimo to ještě k doplnění dílu jejich každému se toto dodati:
Barboře 10 zl 15 gr 6 den.
Janovi 12 zl 15 gr 2 ½ den.
Jírovi 21 zl 14 gr 2 ½ den.
Václavovi 112 zl 11 gr.
Pars 156 zl 26 gr 4 den.

Ta summa, kteráž se těm osobám vydati má, za níže psanými osobami zůstává:
Item na gruntě Ondry, bratra jejich 66 zl 7 gr 2 ½ den.
Item za bečku vína Ance Polce prodanou 21 zl. Tu sou Ondra výš psanej z Janem bratrem svejm prodali, povinni sou takové peníze na právo položiti.
A při právě hotovejch vyšlejch peněz zůstává 69 zl 19 gr 1 ½ den.
Týž dáno Václavovi 2 zl 10 gr.
f 9b
Letha [15]93 a [15]94 přijato od Ondry Martina Vaňkovýho za grunth svůj peněz purgkrechtních dvojích po 10 zl - 22 zl 15 gr.
Z toho dáno od spravování statku a vkladu do novejch rejster Václavovi Letovskému 3 zl.
Janovi dáno na díl jeho 3 zl.
Jírovi dáno na díl jeho 3 zl.
Václavovi dáno na díl jeho 13 zl 15 gr.
Letha 94 odvedeno napřed psaným sirotkům na vyšlou spravedlnost jejich 19 zl 15 gr, kteréž náležely Matějovi nebožky Dorothy Kožovy. Ty jim jíti mají od letha [15]95 po 7 zl.
Více jim dáno na vyšlou spravedlnost jejich 11 zl 5 gr, kteréž náležely Pavlovi neboštíka Václava Bělíka, sirotku zběhlému.
Na to jest do truhlice vloženo 5 zl a ostatek se jim platiti má z gruntu Martina Bělíka po 1 zl.
Letha [15]95 přijato z gruntu Ondry Martina Vaňkového 10 zl. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.
Téhož letha dáno Jírovi na díl jeho 5 zl.
Janovi též dáno na díl jeho 6 zl 19 gr.
Václavovi dáno na díl jeho 14 zl.
Barboře též dáno na díl její 4 zl.

f 10a
Letha [15]96 přijato z gruntu Ondry Martina Vaňkova 10 zl. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.
Téhož letha [15]96 přijato po s[irotku] Doroty Kožové od Mikuláše Tkadlce 7 zl.
Vydáno Janovi, dáno ostatek dílu jeho, což mu ještě náleželo 2 zl 3 ½ gr. A tak tu více nic nemá.
Barboře též dáno ostatního dílu jejího 5 zl 22 ½ gr. A tak tu nic více nemá.
Jírovi též dáno na díl jeho 10 zl. A tak se jemu ještě dodati má 2 zl 22 ½ gr.
Václavovi dáno na díl jeho 12 zl 2 gr. Dodati se mu má ještě 54 zl 16 gr.
Letha [15]97 přijato od Ondry Martina Vaňkova za grunt 10 zl. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.
Letha 1598 přijato od Ondry Martina Vaňkova za grunt 10 zl.
Z toho dáno Jírovi ostatek dílu jeho 1 zl 21 gr 6 den a Václavovi též dáno na díl jeho 8 zl 8 gr 1 den.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato z statku n[ebožtíka] Václava Bělíka po s[irotcích] zběhlých 5 zl. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.
Z statku n[ebožky] Doroty Kožové přijato podli odvodu po s[irotku] zběhlým peněz hotových 5 zl.
Přijato od Ondry a Jana, jakž napřed položeno, za bečku vína prodanou, což mimo díly jejich dodati přišlo, 13 zl 8 gr 5 den.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 zl 19 gr 5 den.
Jírovi též dáno ostatek dílu jeho 1 zl.
Václavovi dáno z peněz přijatých z statku n[ebožky] Doroty Kožové 5 zl.
Více jemu vydáno peněz z tej bečky vína pozůstávajících
9 zl 18 gr 6 den.
f 10b
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato z statku n[ebožtíka] Václava Bělíka podli odvodu napřed psaného 1 zl. Ten jest vydán Václavovi na díl jeho.
Zuostává se jemu ještě dodati na díl jeho 7 zl 24 gr.
Václavovi dáno hotových peněz na těch 7 zl 24 gr 2 den ut s[upr]a na díl jeho 5 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato z statku n[ebožtíka] Václava Bělíka podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.