Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenky

f 8a

Jest jich tři, Zuzanna, Marta a Anna.
Zuzanna a Marta sou vdané a Anna ta jest z vuolí vrchnosti při paní Marianě Křinecké.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jejich podle zápisu knih starejch sirotčích černejch v listu 47 toto:
Item peněz hotových 14 zl.
Item podsedek z štěpnicí ve 200 zl.
Item dobytek všelijaký ve 7 zl.
Item ječmene za 3 zl 8 gr.
Item za vápno a dříví 5 zl 17 gr.
Item za svršky 6 zl 5 gr.
Item více za dříví 22 gr.
Item za svršky domovní 1 zl 5 gr 1 den.
Summa toho statku učiní 238 zl 28 gr 1 den.
Na to jest dluhů po n[ebožtíku] otci jejich zuostalých
14 zl 4 gr.
Sejmouc ty dluhy, zusotává čistého statku 224 zl 24 gr
1 den.
f 8b
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každý díl po 74 zl 28 gr.

Příjem:
Item za podsedek a štěpnici od Jana Hospodáře přijato
75 zl.
Item za všelijaké svršky prodané přijato 61 zl 8 gr 1 den.
Summa toho příjmu učiní 136 zl 8 gr 1 den.

Vadání s toho příjmu:
Item za dluhy porůzno splacené 14 zl 4 gr.
Item Zuzanně na díl její dáno 28 zl 25 ½ gr.
Item Martě na díl její dáno 67 zl 7 gr 2 den.
Summa toho vydání učiní 110 zl 6 gr 5 ½ den.
A tak náleží Martě dílu její[ho] se dodati 31 zl 4 gr
5 den.
Anně též náleží dílu její[ho] dodati 119 zl 12 gr.
Summa toho, což se těm dvěm osobám dodati má, 150 zl 16 gr 5 den.
f 9a
Na to mají na níže psaných věcech toto:
Item na Janovi Hospodáři za grunth a štěpnici placením od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 zl – 125 zl.
A na hotově při rybářích zusotává 25 zl 16 gr 5 den.
Z toho dáno od spravování a vkladu sirotčího do rejster písaři 2 zl 4 gr 2 den.
A mimo to vydání dáno z každé[ho] dílu těm sirotkům po
6 gr.
A tak zuostává hotových 23 zl 3 den.

Letha [15]94 přijato od rybářů na vyšlou spravedlnost jeho do truhlice sir[otčí] 10 zl.
Téhož letha dáno z vyšlé spravedlnosti Martě na díl její
5 zl.
Letha [15]95 přijato od Jana Hospodáře za grunth peněz purgkrechtních 10 zl. Z toho dáno Martě na díl její 6 zl a
4 zl do truhlice vloženy.
Letha [15]96 přijato od Jana Hospodáře za grunth 10 zl. Z toho dáno Martě na díl její 5 zl.
Leta [15]97 přijato od Jana Hospodáře za grunt 10 zl. Z toho dáno Martě na díl její 5 zl.
f 9b
Letha 1598 přijato od Jana Hospodáře za grunt 10 zl. Z toho dáno Bartošovi Špatovi na díl Marty manželky jeho 5 zl.
Též dáno Anně na díl její od hojení 2 zl.
Actum za plesníka Jiříka Čechového.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato za grunt od Jana Hospodáře 10 zl. Z toho dáno Bartošovi Špatovi na díl Marty manželky jeho 4 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato z gruntu Jana Hospodáře 10 zl.
Anně dáno z poručení Její Mi[l]osti Paní na kožich z dílu jejího 20 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Jana Hospodáře za grunt 5 zl
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Jana Hospodáře za grunt 10 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Rybáře přijato od Jana Hospodáře za grunt 10 zl. Ty sou vydány z poručení J.M.Paní Anně na díl její k veselí svadebnímu.
Letha 1604 z poručení J.M.Paní též dáno Anně na díl její na šaty hotových peněz 20 zl. Act[um] za plesníka Eliáše Rybáře.
Letha 1604 za plesníka Václava Veselského přijato z důchodů J.M.Pána 12 zl 28 gr. Ty přijal Pavel Očenášek na díl Anny manželky své.
Letha a za předního plesníka ut s[upr]a přijato od Jíry Chmelka za grunt na místě Jana Hospodáře 5 zl. Ty sou vydány Pavlovi Červenkovi na díl Anny manželky jeho.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato z důchodů na dluh Jeho [Mil]osti Páně 6 zl. Ty přijal Pavel Červenka na díl Anny manželky své a dáno jemu obilé.
f 10a
Od Jíry Chmelka přijato za podsedek 5 zl. Ty přijal Pavel Červenka na díl ženy své.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jiříka Chmelka za podsedek 5 zl. Ty přijal Pavel Červenka na díl manželky své.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Zachariáše Tichého za g[runt] na místě Jiříka Chmelka 5 zl. Ty přijal Pavel Červenka na díl Anny manželky své.

Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Zachariáše Macháčkova, naměstka Chmelkova 5 zl. Ty přijal Pavel Červenka ut s[upr]a.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Zachariáše Macháčkového za grunt 5 zl. Ty přijal Pavel Červenka.
Jakož náleželo témuž Pavlovi Červenkovi po Anně manželce jeho na gruntě Zachariáše Macháčkového 10 zl, ty jest jemu prodal za hotových 5 zl. A tak díl manželky své zouplna docela vyzdvihl.
Letha 1615 za plesníka Floriána Fitoule přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 8 zl 8 gr 2 den. Ty sou dány obilím Pavlovi Červenkovi nápadu Anně manželce jeho po Zuzanně, sestře její zemřelé, přišlého.