Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunt Jana Jírového

f 327a

Letha Páně 1586 v outerý po čtvrté něděli v půstě Jan Jírů koupil jest grunth svůj ze čtvrtí roli a jednou loukou, též z vinohradem v Pomykalce za 156 zl. Na kterejž j[es]t sirot[kům] nebož[tíka] Matouše Martinákového i s poraženejm dílem svejm toho 156 zl vyplnil. A tak svůj grunth má zaplacenej.

Leta 1615 za fojta Jana Pškavého po smrti n[ebožtíka] Jana Branecského grunt ten puštěn Martinovi synu jeho za 70 zl, za nějž má platiti, jakž při statku zapsáno po 2 zl. Rukojmě Jura Černicský, Šebesta Tomků a Tomáš Blažků S.R.S.N.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Braneckýho položil za grunt prvních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Braneckýho 3 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Braneckého položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Braneckého
3 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Branecký položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Braneckého
2 zl.

Letha Páně 1629 za fojta Martina Zákrska fojt a starší s povolením pana ouředníka strážnického prodali jest ten g[runt] se čtvrtí roli Stanislavovi Kaménkovi bez závdanku za summu 30 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Šebesta Tomanů a Jura Jurča SRSN.
f 327b
Letha 1630 za fojta Václava Rožka Stanislav Kamének prodal ten grunt ze čtvrtí roli Martinovi Rožkovi bez závdanku za summu 30 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pechů a Jíra Nováků S.R.S.N.
Letha 1631 za fojta Václava Rožka Martin Rožek položil za g[runt] peněz ročních 1 zl. Ty přijal Jan Hrbatý na místě manželky své.
Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Martin Rožek položil za g[runt] Janovi Hrbatému peněz ročních 1 zl.
Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Martin Rožek položil dvojích peněz ročních Pavlovi Kočímu 2 zl.
Letha 1636 za fojta Martina Rožškového Martin Rožek položil peněz, kteréž přijal Pavel Kočí 1 zl.
Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa Martin Rožek položil za grunt a ty přijal Pavel Kočí 1 zl.

Leta Páně 1638 za fojta Martina Šulíka ten grunt svrchu psaný dostal frejmarkem Šebesta Tomanů od Martina Rožška, však na doplacení summy, tak jakž se v registrech najde, po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za doplacení gruntu, povinnosti panské i obecní Šimon Tomanů a Jíra Zapletal slíbili rukou společnou a nerozdílnou.

Pustý
f 328a
Letha Páně 1662 za ouředníka [pana] Baltazara Vogla a za fojta Martina Zahradníčka prodán jest týž grunt po Šebestovi Tomanovi, který dostal frejmarkem od Martina Roška, ze čtvrtí roli za summu 8 zlm Martinovi Starýmu bez závdanku. Platiti jej má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Martin Liška, Tomáš Pekárek SRSaN.

f 335a
41 Grunt Martina Mikle Urbanového

Letha Páně 1592 Mikle Urbanových koupil grunth svůj z půl lánem roli po nebožtíku Matoušovi Pškavým zůstalý za 44 zl. Závdanku týž Martin Miklů položil 3 zl, letha [15]93 zadržel 3 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má až do vyplnění 38 zl po 3 zl.
Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl. Více též Martin položil na zadržalé peníze 3 zl.
Letha [15]95 položil Martin nahoře psaný za grunth peněz purgkrechtních půl peněz 1 zl 15 gr, ostatek o s[va]tým Václavě doložiti má letha [15]96.
Letha [15]96 položil Martin nahoře psaný za grunth peněz 3 zl.
Leta [15]97 položil Martin Miklů za grunt svůj 3 zl.
Leta [15]98 položil Martin Miklů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pškavýho 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Martin Miklů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pškavého 3 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky Martin Miklů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pškavého 2 zl.
f 335b
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Miklů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Pškavého 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Martin Miklů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Pškavého 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Miklů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Pškavého 2 zl.

Pusté místo

Leta Páně 1615 Jan Pškavý toho času fojt maje na tom gruntě nápad sobě náležející, ujal ten grunt s půl lánem roli, kterýž
se mu odevzdal za volný [a] svobodný a za placený, povinnosti odbývati má od leta 1619.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Pškavého ten Jan Pškavý grunt nadjmenovaný pustil a daroval s jednou čtvrtí roli Urbanovi Hlouškovi na ten spůsob, aby jej stavěl, opravoval a Jeho [Mil]osti Pánu platy a všecky povinnosti i obecní odbýval. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Vávra Smůl a Jan Štěpanců SRSN.

Letha 1617 za fojta Martina Pavlových svrchu psaný Jan Pškavý pustil a daroval druhou čtvrt roli Šebestovi Tomkovému na ten spůsob, aby z ní JM Pánu platy a všecky povinnosti i obecní odbejval. Odevzdána mu za volnou a svobodnou. Rukojmě Mikuláš Slezák.

Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Šebesta Tomků prodal ten podsedek ut s[upr]a Martinovi Kořínkovi bez závdanku za 11 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Martin Šoulil a Michal Michálků S.R.S.A N.
Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Martin Kořínek takových 11 zl Šebestovi Tomkovému zouplna zaplatil. A tak má týž podsedek zouplna zaplacený.
f 336a
Leta Páně 1638 za fojta Martina Šulíka týž fojt s ouřadem prodali grunt Mikulášovi Mitáčkovému za summu 10 zl, placení ročně po 1 zl komu náležeti budou. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Martin Uhléř a Šebesta Tomanů SRSA nerozdílnou.

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt podsedek Melicharovi Valkovému za summu 4 zl, placení komu náležeti bude po vyjití tří let 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti všelijaké Michal Vítků a Jíra Cihlář S.R.S.A nerozdílnou.

Pustý

Leta 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodán jest ten podsedek Janovi Starých za summu 4 zlm bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Bedrava, Matúš Volný SRSN.