Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Sirotci nebožt[íka] Martina Roškova

f 95a

Jest jich trý, Václav, Pavel, Johanka a Kuna mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě v hoře Šumědi, který drží Jíra Duchků 19 zl 15 gr. Ty jim jíti mají, když Jan Skřička z Strážnice svou spravedlnost vybere, totiž od letha 96 1 zl 15 gr a od letha 97 pořadně po 2 zl při Vánocích až do vyplnění výše psané summy.
Dělíce tu summu na štyri díly, dostane se jednomu každému po 4 zl 26 gr 1 ½ den.
Item obzvláštně samej Johance náleží 10 zl, které jest jí Markyta, teta její z Strážnice, odkázala. Ty peníze ouřad radějovský přijali a za nimi při právě zůstávají.
Více tej Johance náleží kráva a z lůže šatů dobrých, kteroužto krávu a šaty ložní Kuna, mateř týž Johanny, k sobě přijala. Jest povinna jí to zase, když toho potřebovati bude, navrátiti.
Vaňkovi Smrhovi náleží na Filipovi Bartoškovém zadrželých peněz 19 zl. Na to jest jemu dáno od Filipa Bartošovýho 14 zl 7 ½ gr.
A tak se ještě Vaňkovi Smrhovi doplniti má 4 zl 22 ½ gr.
f 95b
Jakož jest Pavlovi a Johance, sirotkům zběhlým, náleželo 19 zl 22 gr 3 den, ta na jeho Milost Pána připadla a jest zase
odvedena na zadržalou summu sirotkům Jana Salašného.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Duchkova za vinohrad 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jana Salašného podle odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Duchkova za vinohrad 4 zl 26 gr 1 ½ den. Ty přijal Mikuláš Jana Červenkova z Malé Vrbky [po] Václavu, neb manželku jeho pojal.
A tak díl ten zouplna vyzdvihl.