Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Sirotky nebožt[íka] Jíry Jírového

f 88a

Jest jich kromě těch, kdeříž díly své vyzdvihli, tři, Jan, Dorota a Lida. Ty všecky stav svůj změnili a osedlí na gruntech Jeho Mi[losti] Páně zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti mimo to, což prve vyzdvihli, ještě na díly jejich dovzíti všem společně 168 zl 18 gr 1 den.

A to takto:
Item Jan vzal již své spravedlnosti 81 zl 13 ½ gr. A ještě se jemu doplniti má i nebožt[íkovi] Staňkovi, bratru jeho zemřelém, 72 zl 22 ½ gr.
Item Dorotě též mimo těch 60 zl 13 ½ gr, které prve vyzdvihla, dodati se jí dílu jejího má 93 zl 23 ½ gr.
Item Lidě též ještě dílu jejího má se jí doplniti, kromě co jest prve vyzdvihla, 2 zl 2 gr 1 den.

Ta spravedlnost na níže psaných osobách zůstává:
Item nebožt[ík] Štěpán, bratr těch osob vejš psanejch, peněz převzatejch 23 zl 8 gr 1 den.
Item Blažek bratr jejich peněz purgkrechtních nedoplněných 6 zl 21 gr 6 ½ den.
A při právě hotových bejti má 129 zl 15 gr.
A na lidech za obilí prodané zůstává 9 zl 2 ½ gr, za kderéž zejména tito dlužni zůstávají:
f 88b
Item Macek Šašků za Soukupa 1 zl dáno.
Václav Dřímalů 1 zl.
Jan Doubek 15 gr.
Štěpán Martina Jurového 1 zl.
Jan Dopito 1 zl dán.
Havel malého Jana 1 zl 10 gr dáno.
Martin Hazuka 1 zl.
Jan Soukup 15 gr.
Urban Šimonů a Vaněk Sládek 1 zl.
Bartoň Štefků 22 ½ gr.
Pars 9 zl 2 ½ gr.
Více též Dorotě náleží na vinohradě Jana bratra jejího mimo těch prvních 6 zl vyzdvižených 44 zl. Ty jí platiti má od letha 86 po 2 zl.

Letha [15]94 Blažek napřed psaný na těch 6 zl 21 gr 6 ½ den, které zůstává bratru a sestrám svejm, položil 2 zl. Ty sou dány Dorotě.
Letha [15]94 položil Blažek za grunth ostatních peněz purgkrechtních 4 zl 21 gr 6 ½ den.
Letha [15]94 položil Jan za vinohrad svůj 10 zl. Těch všech
14 zl 21 gr 6 ½ den sou vydány Dorotě napřed psané.

f 89a
Letha [15]95 dáno Dorotě na díl její 3 zl 3 den.
Janovi též dáno na díl jeho 3 zl 3 den.
Letha [15]96 dáno Dorotě na díl její 12 zl.
Janovi též dáno na díl jeho 9 zl.
Téhož letha přijato od Jana za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Dorotě na díl její.
Letha [15]97 přijato od Jana za vinohrad 2 zl. Ty sou dány Dorotě na díl její.
Více vydáno též Dorotě vyšlejch peněz 5 zl.
Letha 1598 přijato od Jana za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Dorotě dáno na díl její z vyšlé spravedlnosti 6 zl.
Janovi též dáno z vyšlé spravedlnosti 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Dorotě též dáno z vyšlé spravedlnosti na díl její 2 zl 15 gr.
Janovi též dáno na jeho díl 2 zl 15 gr.
Od Macka Šaška přijato dluhu za Soukupa 1 zl. Ten přijal Pavel Miškéř z Lipova muž Dorotin.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Dorotě též dáno z vyšlé spravedlnosti, které přijal Pavel Miškéř muž její 10 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Jíry Juríkova za vinohrad 2 zl. Ten přijal Pavel Miškéř z Lipova na díl Doroty ženy své.
Zůstává se ještě Dorotě dílu jejího z vyšlé spravedlnosti podli vyhledání 49 zl 15 gr.
Na těch 49 R 15 gr odvedeno jemu k vyzdvižení na vinohradě Jana Juríkova švagra jeho 23 zl, jdou jemu podle ourody od letha 1603 po 2 zl. Též na čtvrti roli Thomáše Gryzle či Zákrska, která jest při gruntě 19 zapsána, odvedeno jemu
25 zl, jíti jemu mají od letha 1603 po 2 zl.
Hotových peněz jemu dodáno 1 zl 12 gr. A tak díl Dorotin zouplna a docela jest od muže jejího vyzdvižen.
f 89b
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového vydáno Janovi na vyšlou spravedlnost 3 zl. Zuostává se jemu ještě 53 zl 7 gr.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového dáno Janovi z vyšlé spravedlnosti na díl jeho 3 zl.
Přijato od obce lhotské na dluh do sirotčích peněz 4 zl. Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.