Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Nápadníci nebožt[íka] Jiříka Tratileta

f 97a

Jan, Tomáš, Anna, Václav a Kuna. Jan, Tomáš, Václav, Kuna ti na Poduhří sou a nikdež se nestavěli. Kuna[!] jest ve Lhotě vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně 11 zl. Ty peníze jsou vyšlé a při právě zůstávají.
Dělíc na těch pět dílů, dostane se jednomu každému po 2 zl 6 gr.
Jakož jest nápadníkům napřed psaným spravedlnost výš jmenovaná náležela, i poněvadž se tíž nápadníci k rejstrů[m] nestaví, spravedlnost jejich na Jeho Milost Pána připadla, kteráž jest již Jeho Milosti odvedena.

Letha 1601 za fojta Ondry Stožka vydáno Anně nahoře psané spravedlnosti její 2 zl 6 gr. A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihla.