Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunt Václava Černýjana

f 344a

Ten Václav Černýjanů má podsedek svůj od dávných leth podle vrubu zaplacený.

Leta [15]97 prodán grunt nahoře psaný od Václava Černýjana Matoušovi Jana Vavřincových za summu 50 zl. Závdanku jemu hned při odevzdávce položil 9 zl, téhož letha položil jemu ročních peněz 4 zl. A ještě doplátceti zůstává 37 zl, ty pokládati má od letha [15]98 po 4 zl. Rukojmě za placení, o[pravu] g[runtu] i povinnosti panské Jan Tkadleců, Vašek Ožeha, Vávra Krkavců, Macek Křižanů S.R.S.A.N.
Leta [15]98 Matouš Jana Vavřincových skoupil sám na sobě na svým gruntě od Václava Černýjana, což mu na tom gruntě náleželo sumy 37 zl, dal mu za ně peněz hotových 9 zl. A tak grunt svůj zouplna zaplatil.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Matouš svrchu psaný majíc tento podsedek zaplacený, dal jej z lásky a ctí a darem Janovi Štěpancovému, příteli svýmu. A tak jej má zaplacen. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za stavení a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Martin Lišků a Dobiáš Polešovský SRSAN.
f 344b
Letha 1614 za fojta Václava Vlkového Jan Mathoušků jinak Štěpanců prodal týž podsedek svůj Filipovi Němcovi ze Slezka za summu hotových 7 zl. A tak jej má zouplna a docela zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bránecký a Jíra Vávrů SRSAN.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Filip Němců prodal podsedek svůj zaplacený Šebestovi Tomkových za 9 zl. Závdanku dal jemu 2 zl, platiti má po 1 zl 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Filip Němcových a Valenta Slezák SRSN.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových jakož jest měl Filip Němců na tom gruntě 7 zl zaplaceného, ty jest prodal Šebestovi Tomkovému za hotový 1 zl 15 gr. A takže tu Filip Němců nic více míti nebude a Šebesta Tomků má grunt zaplacený.

Pustej
(škrtnuto a napsáno: Nejni pustej, jest na něm)
(pod tím dodatečně: Pustej a zaplacenej)

Ten grunt svrchu psaný, jakž ouřad i obec tvarožnolhotská právně učinili, před lety bejval poloulání.

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu Jurovi Jurkovému půl lánu roli za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Martin Škrach a Martin Uhléř S.R.S.N.