Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunt Zachariáše Macháčkova

f 94a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 113 nadepsaný Zachariáš Macháčků má grunth svůj sobě od Pavla bratra svého za summu 200 zl puštěnej. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 92 vyplnil 90 zl 20 gr i s tím, což na něho po Johance sestře jeho připadlo a sobě na tom gruntě srazil. A letha 93, též letha 94 zadržel 24 zl a tak mimo těch 24 zl zadržalých od letha 95 při Vánocích rok po roku po 12 zl dopláceti zuostává 95 zl 10 gr. Ta summa náleží sirotkuom Martina Macháčka. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k tomu grunthu náležitých (neuvedeno).

Letha 94 při posudku položil Zachariáš na zadržalé peníze 18 zl. A tak při Vánocích letha 95 ostatních 6 zl zadržalejch položiti má a nic míněji. Od téhož letha 95 platiti má po
12 zl pořadně mimo těch 6 zl ještě 71 zl 10 gr.
Letha 1595 položil Zachariáš Macháček za grunth svůj peněz purgkrechtních 12 zl.
Téhož letha položil na zadržalé peníze 6 zl.
Letha 1596 položil Zachariáš Macháček za grunth peněz purgkrechtních 12 zl. f 94b
Letha 97 položil Zachariáš Macháček 12 zl.

Ten grunt odveden ouřadu k správě na rathauz.