Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Sirotci nebožt[íka] Jakuba Poláka

f 98a

Jan, ten od dávních leth se nestaví.
Má svej spravedlnosti vyšlej 16 zl. Půjčeny s vůlí jeho Milosti Pána Václavovi Krupicovi do Petrova. Rukojmě Tomáš Slováček z Strážnice, Jíra Janouchů z Petrova, Mikuláš Nedoťal, Vaněk Smrh, Bárta Martinků.

Jakož výš psanému Janovi spravedlnosti náleželo 16 zl, i poněvadž se týž sirotek k rejstrům podle jiných nestaví, ta spravedlnost na Jeho Milost Pána připadla a jest odvedena sirotkům nebo[žtíka] Jana Salašného.
Letha 1599 Václav Krupička z Petrova těch ut s[upr]a 16 zl, co dlužen byl, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Salašného položil.
A tak dluh svůj týž Václav ut s[upr]a zouplna docela zaplatil.