Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Sirotci nebožt[íka] Jana Chudého

f 154a

Jest jeden Martin, ten chodí po svej vůli.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Ondry Beby 22 zl
24 gr 4 ½ den. Ta spravedlnost jemu půjde, tak jakž zápis téhož Ondry Beby v sobě ukazuje, když sirotci neboštíka Havla Havelky svou spravedlnost vyberou po 5 zl.
Více témuž sirotku náleží na vinohradě v Dobrej hoře, kterýž Martin Horáček drží, 30 zl. Na to jemu ještě nic položeno není, měl se ten vinohrad od letha [15]85 platiti po
3 zl.
Jinde ten sirotek spravedlnosti nemá.

Letha [15]94 přijato od Martina Horáčka za vinohrad podle ourody 1 zl. Ten v truhlici zůstává.
f 154b
Jakož jest Martinovi napřed psanému spravedlnosti náleželo 52 zl 24 gr 4 ½ den, taková spravedlnost, poněvadž týž sirotek zběhlý j[es]t a k rejstrům se nestaví, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a j[es]t odvedena sirotkům nebožštíka Jakuba Kazihracha.
Od vložení statku do register těchto dáno počtářuom 7 gr
1 den.

Letha 1598 přijato od Ondry Zelenky za vinohrad 15 gr.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato za vinohrad od Jana Buchty za rok 99 15 gr a od Jana Urbancového na místě Buchtovým za rok ut s[upr]a 15 gr.
Do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha dáno podli odvodu po Martinovi s[irotku] zběhlým 1 zl 15 gr.
Letha 1613 za fojta Jiříka Tkadlce přijato od Jiříka Poláka ze Lhoty Tvarožné za vinoh[rad] v Dobré hoře na místě Buchtovým 1 zl. Ty jsou odvedeny do statku Jakuba Kazihracha podli odvodu po Martinovi zběhlým sirotku.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně od Jíry Poláka za vinohrad v Dobré hoře přijato 1 zl. Odveden do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podle odvodu.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového přijato od Jíry Poláka za vinohrad v Dobré hoře 1 zl 15 gr. Ty sou odvedené do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.