Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunt Jakuba Mazánkova

f 96a

Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 48 a 65 nadepsaný Jakub Mazánků koupil grunth svůj po n(ebožtíku) Janovi Mlynáři za summu 141 zl. Na to jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 81 zl a mimo nápadníkům n(ebožtíka) Pavla Mlynáře do letha 94 zadržalých zuostává 39 zl. A tak mimo ty po rocích vyplacené i zadržalé ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku sirotkuom n(ebožtíka) Vavřince Staška po 10 zl dopláceti zuostává 21 zl. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinnosti panské Martin Kovář, Jan Skřička S R S A N R.

Letha 1594 při posudku položil Jakub Mazánků za grunth svůj peněz purgkrechtních zadržalejch nápadníkům ne(božtíka) Pavla Mlynáře 39 zl. Z toho dáno Pavlovi z těch nápadníků 19 zl
29 gr a Šimonovi, bratru téhož Pavla, dáno 19 zl 1 gr.
Letha 1595 při posudku položil Jakub Mazánků za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1596 Jakub Mazánek položil peněz purgkrechtních za grunt svůj 10 zl.

Letha 96 Jakub Mazánků prodal na gruntě svým peněz, což na něm vyplaceného má 50 zl, kteréžto peníze platiti má obci městské od letha 97 po 6 zl. Rukojmě Jíra Prokšů, Martin Melounek S.R.S.N.
f 96b
Letha 97 položil Jakub Mazánků obci městské 6 zl.

Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.