Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunt Mikoláše Tuhé[ho]

f 394a

Letha 1591 Mikoláš Tuhý drží podsedek po nebožt[íku] Martinovi Prčkovi zůstalý, od Matouše Slováka nebožt[íku] Martinovi Prčkovi prodaný ve 48 zl. Na kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních témuž Matoušovi Slovákovi do letha [15]92 vyplněno 17 zl.
A ještě Mikoláš Tuhý dopláceti zůstává od letha [15]93 Danielovi Židu do Strážnice po 3 zl – 31 zl.
Téhož letha [15]93 položil Tuhý Danielovi Židu 3 zl a tak jemu ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává 28 zl po 3 zl při Vánocích.
Letha [15]94 položil Mikoláš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Danielovi Židu 3 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš za podsedek svůj Danielovi Židu 3 zl.

Letha [15]96 Mikoláš Tuhý podsedek svůj prodal Jírovi Škeřupovi se vším k tomuž gruntu příslušenstvím za summu 48 zl a mimo to jemu Mikoláš pustil, což na tom podsedku zaplaceného měl 26 zl a osta[te]k od letha [15]96 pokládati má po 3 zl.
f 394b
Letha [15]96 položil Jíra Škeřup za grunth Danielovi Židu 3 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Škeřup za grunt svůj Danielovi Židu 3 zl.

Téhož letha [15]97 prodal Jíra Škeřupů zase grunt svůj Mackovi Majůvkovi za summu 48 zl, místo závdanku dal Macek Majůvka Jírovi Škeřupovi 1 koně. A mimo to pustil Jíra Škeřupů to všecko, což on na tom gruntě zaplatceného jměl a ostatek platiti má Macek Majůvka od letha [15]98 po 3 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Bartoň Kelecký, Jura Košíků, Jura Škeřup slíbili rukú společnou a nerozdílnú.
Leta [15]98 položil Macek Majůvka za grunt svůj 3 zl. Ty přijal David Holomků strejc na místě Daniele Žida.

Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového Macek Majůvka prodal podsedek svůj Janovi Bánovskému za summu 48 zl. Závdanku jemu dal 3 zl 15 gr, ostatek platiti má od leta [15]99 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gr[untu] a povinnosti J.M. Páně Mikuláš Nejedlíček, Jíra Majůvka, Vaněk Bánovský SRSN.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Jan Bánovský za g[runt] svůj Danielovi Židu 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového, též letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jan Bánovský za ty 2 letha nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Žida 3 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jan Bánovský za g[runt] nápadníkům Daniele Žida 2 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Černého Jan Bánovský prodal podsedek Martinovi Hluchému za 48 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a Jan Bánovský, což zaplaceného měl 9 zl 15 gr, ty jest pustil Martinovi Hluchýmu a platiti má od letha 1604 po 2 zl. Rukojmě Mikuláš Korytný, Jan Šontrka, Vaněk Bánovský S.R.S.N.
f 395a
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Hluchý za g[runt] nápadníkům Daniele Žida 2 zl.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce starší prodali podsedek požár Pavlovi Kaparovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Polách, Bartoň Pechy Žaludových SRSAN.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Pavel Kapara prodal podsedek svůj Ondrovi Polákovi za 13 zl. Závdanku dal Pavlovi 3 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kapara a Pavel Šulových SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Ondra Polák položil za grunt peněz ročních nápadníkům Daniele Žida 1 zl. Ten přijal David strejc Holomků v Strážnici.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Ondra Polák prodal podsedek svůj Janovi Ivanovi za 10 zl. Závdanku dal 2 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Slížek a Matěj Valka SRSAN.
Letha 1617 svrchu psaného Jan Ivanů položil položil za grunt Davidovi strejci Holomkovému 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jan Ivanů položil za grunt Davidovi strejci Holomkové[mu] 1 zl.

Téhož letha Jan Ivanů prodal ten grunt Mikulášovi Sirotovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Ondra Polách a Václav Pulec SRSAN. A což jest Jan Ivanů na tom gr[untě] vyplatil, totiž 4 zl, ty jest Mikulášovi Sirotovi pustil.

Pusté