Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunt Václava Bešťáka

f 352a

Letha 1591 Václav Bešťáků koupil podsedek svůj od Jana Holuše za 12 zl, na kderejž závdanku témuž Janovi Holušovi položil 2 zl. A ostatek dopláceti má od letha [15]91 při Vánocích [sirotkům] nebož[tíka] Jarolíma Němce po 1 zl – 10 zl. Na to zadržel 2 zl.

Letha [15]94 položil Václav napřed psaný peněz purgkrechtních za grunth 1 zl. Více položil týž Václav zadržalé peníze 2 zl.
Letha [15]95 Václav Bešťáků položil půl peněz 15 gr, ostatek o svatým Václavě položiti má.
Letha [15]96 položil Václav napřed psaný za grunth 1 ½ zl.
Leta [15]97 položil Macek Bešťák za grunt svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Macek Bešťák za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jeronyma Němce 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Macek Bešťák za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jeronyma Němcové[ho] 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Macek Bešťák za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jeronyma Němce 1 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Macek Bešťák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jeronyma Němce ostatní 1 zl.
A tak grunt zaplacený má.
f 352b
Letha 1610 za fojta Martina Lišky Macek Bešťák majíc ten podsedek svůj zaplacený daroval jest jej ctí a darem Janovi Čejkovskému z Čejkovic. A tak jej týž Jan docela a zouplna zaplacený má. Rukojmě za opravu [a] povinnosti J.M.P. Jan Štěpanců.

Letha 1636 za fojta Martina Zákrska jakož měl ten grunt podsedek Jan Čejkovský za zaplacený, ten grunt jest Václavovi Františkovi ctí a darem daroval a tak má jej za zaplacený. Odevzdán. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Václav Rožek, Václav Procházska SRSN.

Pustý