Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Sirotci nebožt[íka] Šebesty Mokřiny

f 100a

Jest jich dvý, Pavel, Anna a Margeta mateř jejich třetí. Ten Pavel a Anna ti při mateři své souc malé zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě a vinohradě Margety, mateři jejich 102 zl 1 gr. Ty jak jim jíti mají, při gruntě dvacátým šestým v knihách novejch purgkrecht[ních] napsáno najdeš.
Více jim náleží na Mackovi Syrových peněz z vinohradu v Gruntech 7 zl. Ty pokládati má ročně po 1 zl.
Více na druhém vinohradě v Gruntech, kterejž Mikuláš Blatnický drží 8 zl 25 gr.
Více za víno prodané hotovejch peněz 25 zl 15 gr.
Summa všeho statku 143 zl 11 gr.
Z toho se snímá za dluhy nebožt[íka] otce jejich 10 zl 10 gr, kteréž již zaplaceny sou.
A mimo ty splacené dluhy ještě se z téhož statku zaplatiti má Bartoňovi Mokřinovi 3 zl.
I se[j]mouce takové dluhy, zůstává čistého statku 130 zl 1 gr. Dělíc tu sumu na tři díly, dostane se na jeden každej díl po 43 zl 2 den.
f 100b
Vydání z té hotové sumy za víno prodané toto:
Item za dluhy nebož[tíka] otce těch sir[otků] dáno 10 zl 10 gr.
Item za grunth peněz zadržalejch 8 zl 15 gr.
Item Margetě mateři dáno na díl její 6 zl 20 gr.
A mimo to jí Margetě náleží obzvláštně roubanice zaplacená, kteráž jí od n[ebožtíka] manžela jejího Kašpara odkázána.
Více jí náleží podle odkazu na Mackovi Syrových 7 zl. Ty se s[irotkům] napřed psaným z dílů jejich sníti mají.

Letha 95 přijato z gruntu peněz purgkrecht[ních] od mateře těch sirot[ků] 6 zl.
Téhož letha 95 přijato od Macka Syrových za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Margetě mateři.
Na ten statek napřed psaný vstoupil Václav Honzů a jej platiti má od letha 96 po 6 zl.
Letha 96 při posudku přijato za vinohrad od Macka Syrových 2 zl. Ty přijala Margeta mateř.
Letha 97 položil Macek Syrový za vinohrad 1 zl. J[es]t vydán Margetě mateři.
Letha 1598 přijato za vinohrad od Macka Syrového jináč Řičicova 1 zl.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Macka Řičicova za vinohrad 1 zl.

f 101a
Letha 1600 za fojta Jana Reskova přijato od Macka Řičice za vinohrad 1 zl.
Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho jakož náleželo Anně dílu jejího sumy 43 zl 2 den, ta spravedlnost jakožto po s[irotku] zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest poraženo z dluhu panského, což jí povinno bylo 9 zl a ostatek po letech Jeho [Mil]osti Pánu jíti má.