Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Sirotci nebošt[íka] Daniele Štefkova

f 101a

Jest jeden, Jan a Dorota mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Perštejnskýho 32 zl.
Týž Jan Perštejnskej, otčím téhož sirotka, koupil vinohrad od Jana Holuše, na němž ten sirotek z matkou zaplaceného má do letha [15]93 9 zl.

Letha [15]94 Jan Perštejnský ten sobě díl Doroty manželky své na gruntě srazil 16 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana Perštejnského za g[runt] 2 zl. A již půjdou tomuto s[irotku] od 1600 po 3 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana Perštejnského za grunt 3 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Perštejnského za grunt 1 zl 15 gr.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Perštejnského za g[runt] 15 gr.
Letha 1603 za fojta Macka Liškového jinak Škeřupového přijato od Jana Perštejnského za g[runt] 3 zl.