Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Sirotci nebožt[íka] Bartoně Tomanova

f 166a

Jest jeden Mikuláš a Zuzanna mateř jeho druhá.
Vyhledalo se Mikulášovi samému kromě mateře spravedlnosti na gruntě Jana Hambálka podle zápisu knih purkrechtních 25 zl. Na to jest do letha [15]93 2 zl položeno. A mimo to za tímž Janem Hambálkem 4 zl zadrženy a ostatek od letha [15]94 při Vánocích s téhož gruntu pořadně po 2 zl se pokládati mají.
Více témuž sirotku spolu s mateří náleží na vinohradě v Kuní hoře, který Matěj Ožeh ze Vnorov drží, 43 zl. Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Učiní toho na tom gruntě a vinohradě 68 zl.
Z toho se mají nejprve dluhy po (pokračování na další straně)
Letha [15]94 položil Matěj Ožeh závdanku na vinohrad, kterejž Zuzanna přijala.
f 166b
otci toho sirotka splatiti a což mimo splacení dluhu zůstane, to bude tomu sirot[ku] i spolu z mateří na tom vinohradě a na gruntě samému náležeti.

Letha [15]94 přijato od Jana Hambálka za grunth peněz purgkrechtních 6 zl, kteréž do truhlice sirotčí vloženy.
Téhož letha [15]94 přijato od Matěje Ožehů ze Vnorov za vinohrad 3 zl.
Těch všech 9 zl jsou vydány Holomkovi Židu do Strážnice za dluh nebožštíka otce jejich.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Hambálka peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Hambálka 2 zl. Téhož letha položil Matěj Ožehů za rok [15]95 za vinohrad 1 ½ zl.
Téhož letha přijato za rok [15]96 Matěj Ožeha za vinohrad
1 ½ zl.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Hambálka 2 zl.
Letha 1597 přijato od Jana Hambálka za grunt 2 zl.
Letha 1598 přijato od Jana Hambálka za g[runt] 2 zl.
Též přijato od Matěje Ožeha lonské a letoší za vinohrad
3 zl.
f 167a
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jana Hambálka za grunt 2 zl.
Též přijato od Matěje Ožehy za vinohrad 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jana Hambálka za grunt 2 zl.
Od Matěje Ožehy ze Vnorov za vinohrad 3 zl.

Mikuláš napřed psaný vinohrad v Kuní hoře od Matěje Ožehy ze Vnorov, který on držíval, ujal a dílu svého sobě na něm srazil 28 zl.

Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Jana Dlugoše Opolského za grunt 4 zl. Přijal je Mikuláš na díl svůj.

Zuzanna mateř zemřela a dílu svého nedobraného po sobě zanechala 27 zl. Ta spravedlnost připadla na Valka Kunčického manžela jejího.
Mikuláš svrchu psaný mimo díl svůj, což jemu náleželo z gruntu Jana Dlugoše Opolského, převzal 2 zl 15 gr. Ty jest povinen do tohoto statku zase navrátiti.

Letha 1615 za fojta Jana Šmatláně Mikuláš svrchu psaný položil na převzaté peníze 2 zl 15 gr. Ty přijal Jan Valka, syn Valky Kunčického, na díl svůj.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Mikuláš Bartoně Tomanového položil peněz ročních za vinohrad 2 zl. Ty přijal Jan Valka, syn Valky Kunčicského.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového Mikuláš Bartoně Tomanového skoupil na vinohradě svém v hoře Kuní 25 zl za hotových 5 zl. A tak Jan Valka, syn Valky Kunčicského, kterýž ty peníze prodal, na tom vinohradě nic více nemá.