Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Grunt Doroty Krkavcovy

f 369a

Letha 1592 Dorota Krkavcová koupila podsedek svůj od Matouše Karasa za 14 zl. Na to vyplnila závdanku a peníze purgkrechtní 4 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích zůstává obci lhotské po 1 zl – 10 zl.

Letha 1594 Dorota Krkavcova prodala podsedek svůj svrchu psaný Pavlovi Tesaři za sumu 15 zl. Závdanku dal obci lhotské 1 zl a od letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává po 1 zl – 14 zl. Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské zejména tito: Mikoláš Zajíček, Jakub Šustalů R.S.N.

Ten podsedek jest byl požár a prodán Matoušovi Karasovi za 9 zl, kteréž platiti má od letha [15]97 obci lhotské po 1 zl. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Janek Pastejř, Jan Kovář.

Leta [15]97 prodán ten podsedek od Matouše Karasa Janovi Jury Pavlíkovému za summu 15 zl. Závdanku týž Jan Pavlík položil Matoušovi Karasovi 3 zl. A mimo to od Matouše Karasa, což na tom gruntě vydal, koupil 4 zl a jedny peníze roční obci položil 1 zl. f 369b
A ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Štěpán Martina Jurového, Jan Bartoně Křižanového SRSN.
Leta [15]98 položil Jura Pavlíků za grunt svůj obci lhot[ské] 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Jíry Pavlíkového za grunt obci lhot[ské] 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky Jan Jíry Pavlíkového za grunt obci lhotské položil 1 zl.

Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Jan Jíry Pavlíkového prodal podsedek Janovi Vaškovýmu za 27 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pěnice, Macek Bešťáků S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Vašků za podsedek obci lhotské 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Tomkového a Matěje Škeřupového položil Jan Vašků za podsedek obci lhotské i za lonský rok 3 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Vašků za podsedek obci lhotské 2 zl. Z toho dáno obci lhotské ostatní 1 zl a Jan Pavlíků předních peněz 1 zl. Zuostává se jemu ještě na tom gruntě 21 zl. Ty náležejí s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Pavlíkova.

Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jan Vašků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíkova 1 zl. Ten jest přijala Anna, dcera téhož Jíry Pavlíkova.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jan Vašků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíkova 1 zl. Ten přijala Anna, dcera téhož n[ebožtíka] Pavlíkova Jíry.

Letha 1612 za fojta Václava Vlkového Jan Vašků prodal grunt ut s[upr]a Matějovi Krhlovýmu za sumu, což za něj dopláceti jest, totiž 19 zl bez závdanku, platiti má od letha 1613 po 1 zl.
f 370a
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení a povinnosti panské Staněk Knápků, Matěj Vlků S.R.S.N.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Matěj Krhlů za g[runt] na nápad[níky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíkova do Radějova 1 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Matěj Krhlů za g[runt] nápadníkům do Radějova, totiž n[ebožtíka] Jíry Pavlíkova 1 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Matěj Krhlů položil za grunt nápadníkům Jíry Pavlíkova do Radějova 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Matěj Krhlů skoupil od Jana Zigle z Radějova všecko, což měl za něj dopláceti, totiž 16 zl a jemu to zaplatil s vědomím ouřadu a starších. A tak má ten Matěj Krhlů grunt svůj zaplacený.

Pusté