Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Nápadníci po nebožt[íku] Vaňkovi Šmatláňovi

f 171a

Martinovi a Anně náleží toto:
Item Martinovi náleží na gruntě Jíry Šmatláňového bratra jeho 39 zl 20 gr.
Více jemu náleží, co Jíra a Tomáš, mlynáři z Lipova převzali 1 zl.
Též jemu hotových při právě náleží 1 zl 15 gr.
Ance náleží na gruntě Jíry Šmatláně bratra jeho 39 zl
20 gr.
Více jí náleží, co Jíra a Tomáš, mlynáři z Lipova převzali 1 zl.
A hotových při právě náleží 1 zl 15 gr.

Letha [15]94 přijato od Jíry Šmatláně za grunth peněz purgkrechtních 10 zl. Z toho dáno Martinovi napřed psané[mu]
5 zl a Ance též dáno 5 zl.
Téhož letha přijato od Jíry a Tomáše mlynářů 1 zl. Ten 1 zl přijal Martin na díl svůj.
Našlo se z register purkrecht[ních] při gruntě 77, že Jíra Šmatláňů položil od letha [15]95 až do letha [15]97 trojích peněz po 10 zl – 30 zl. Z toho vzal Martin na díl svůj 15 zl, Anna vzala na díl svůj 5 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 10 zl.
f 171b
Letha 1598 přijato z gruntu Jíry Šmatláně 5 zl. Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato z gruntu Jíry Šmatláně 5 zl. Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato z gruntu Jíry Šmatláně 5 zl. Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato z gruntu Jíry Šmatláně 3 zl. Ty sou dány do statku Martina napřed psaného na jeho dítky.
Zuostává se ještě dodati 1 zl 20 gr.