Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 (pouze pořadové číslo)

f 102

Letha 1594 při spravování novejch rejster koupil jest Jan Perštejnskej, otčím toho sirotka, půl achtele vinohradu v hoře Šumberce za 40 zl.
Na kderémž vinohradě zůstává osobám těmto:
Item obci lhotské 8 zl.
Bartoňovi Zujkovi 17 zl.
Janovi Holušovi též náleží 6 zl. Ty jest odvedl obci lhotské.
Item sir[otku] Daniele Štefkova též náleží 9 zl. Ta spravedlnost jíti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.