Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunt Jana Kučerky

f 377a

Letha Páně 1593 Jan Kučerků koupil půl podsedku od Vaška Konečného za 11 zl. Vyplnil na to závdanku témuž Vaškovi Konečnýmu 2 zl a ostatek dopláceti má při Vánocích od letha [15]94 po 1 zl. Ta summa všecka náleží Vaškovi Konečnýmu.

Letha [15]94 koupil Jan Tkadlec podsedek vejš psaný od Jana Kučerky za 11 zl. Závdanku témuž Janovi Kučerovi položil 2 zl a ostatek plati[ti] má od téhož letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
A ten Václav Konečný přijal grunth svůj, což se jemu z něho vyplatiti mělo v té summě, a tak zaplacenej má.

Leta [15]98 Jura Polák majíc grunt koupený od Václava Konečného za hotové peníze, prodal jej zase Jurovi Jakšovému zeti svému za hotových peněz 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Vávra Krkavců, Vávra Střevlovský S.R.S.N. A tak grunt svůj zouplna zaplatil Jura Jakšů.
Téhož leta zase Jíra Polák ten podsedek od Jíry Jakšového přijal a má jej zaplacený.
f 377b
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Jíra Polák prodal podsedek svůj zaplacený Pavlovi Valentovýmu za hotový 2 zl. A tak jej zouplna zaplacený má. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Křižanů a Jan Pavlíků S.R.S.A N.

Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Pavel Valentů prodal podsedek svůj Urbanovi Hlouškovýmu za summu 8 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Řehoř Slováků, Vašek Ožeh S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Urban Hloušků za podsedek Pavlovi Valentovýmu 15 gr.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Urban Hloušků za podsedek Pavlovi Valentovýmu 1 zl.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Urban Hloušků prodal podsedek Janovi Rožkovému za 6 zl 15 gr. Jakož těch půl sedma zl[atých] náleželo Pavlovi Valentovýmu, prodal za hotových
1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu a povinnosti panské Pavel Rožků, Jíra Pechů S.R.S.N.

Pusté místo

Letha 1609 za fojta Jana Hynkového fojt a starší prodali týž ut s[upr]a podsedek požár Ance Mončečce za hotových 1 zl a tak jej má zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů.

Letha 1613 za fojta Václava Roškového fojt a starší prodali podsedek zůstalý po n[ebožce] Ance Mončečce Janovi Roškovi za summu 8 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů, Martin Vlachů SRSAN.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Rožků za g[runt] nápadníkům po n[ebožce] Ance Mončečce zůstalým 1 zl.

Letha a za fojta ut s[upr]a Jan Rožků prodal podsedek svůj s tím vším k němu od starodávna příslušenstvím Valentovi Mazačovi za summu 10 zl. Závdanku mu dal 1 zl 4 ½ gr, ostatek platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu Vávra Šmurů, Jan Vašků SRSAN.
f 378a
Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Valenta Mazačů položil za grunt nápad[níkům] Anky Mončečky 1 zl. Z toho vydáno Ance nápadnici 15 gr.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Valenta Mazačů položil za grunt svůj nápadníkům Anky Mončečky 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Valenta Mazačů položil za grunt nápad[níkům] Anky Mončečky 1 zl.
Vydáno z důchodův Jeho [Mil]osti Páně na díl Anky 2 m[ěřice] rži za 1 zl.

Pusté