Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunt Tobiáše Hulínskýho

f 104a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 154 nadepsaný Tobiáš Hulínský má grunth svůj od purgkmistra a starších strážnicských po n(ebožtíku) Václavovi Šalmanovi zuostalej za summu 225 zl koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 60 zl a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 10 zl dopláceti zuostává 165 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item s(irotkům) n(ebožky) Kateřiny Tiburcové předních peněz 140 zl.
Item s(irotkům) n(ebožtíka) Václava Šalmana posledních peněz náleží jim 25 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Pavel Hulínský, Jan Šrámek, Šťastný krejčí, Jan Krsů, Bartoš Šlechta švec
S R S A N R.

Letha 1595 položil Tobiáš Hulínský za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
f 104b
Letha 96 položil Tobiáš Hulínský za grunth svůj peněz purgkrecht(ních) 10 zl.
Letha 96 položil Tobiáš Hulínský za grunt svůj peněz purgkrechtních 10 zl.

Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.