Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunt Macka Václava Prchlíkového

f 385a
Ten Macek měl podsedek svůj od Bartoše Kuby Štefkového za 50 zl koupený. Kterejž j[es]t z závdankem a penězi skoupenými od toho Bartoše Kuby Štefkového týž podsedek svůj zaplatil.
Letha 1595 Jíra Šustal koupil grunth vejš psaný od Václava Prchlíka ze vším příslušenstvím, jakž týž grunth v užívání jiní drželi, za summu 80 zl. Závdanku týž Šustal položil
14 zl, ten závdanek přijal Jíra Šavrňů. A ostatek dopláceti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 4 zl – 66 zl. Ta spravedlnost náleží všecka Mackovi Prchlíkovému. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské tito: Martin Vlků, Martin Outerků, Štěpán Martina Jurového, Jan Křižanů S.R.S.N.
Letha [15]95 položil Jíra Šustal za grunth svůj Mackovi Prchlíkovi 4 zl.
Letha [15]95 Macek Prchlíků pustil jest Jírovi Vítka Šimkových na tom gruntě Šustalovi předních peněz 35 zl. Proti tomu jest Mackovi Prchlíkovi tolikéž 35 zl pustil, kteréž jemu na Prchlíkovým gruntě náležely. Na to se jest za vyplněno Jírovi Vítka Šimkových 4 zl a ostatek se pokládati má od letha [15]96 po 4 zl.
f 385b Letha [15]96 položil Jíra Šustal za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou dány Jírovi Vítka Šimkových.
Leta [15]97 položil Jíra Šustal Jírovi Vítka Šimkových 4 zl.
Leta [15]98 položil Jura Šoustal za grunt svůj Jírovi Vítka Šimkových 4 zl.
A jakož na tomto gruntě posledních peněz náleželo Mackovi Prchlíkovému summy 27 zl, takové peníze Jurovi Šoustalovi za hotových peněz prodal 6 zl 22 ½ gr. A tak Macek Prchlíků na tom gruntě nic nemá. Stalo se v přítomnosti obou stran.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Šoustal za g[runt] svůj Jírovi Vítka Šimkových 4 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky Maruše Šustalka položila za grunt 4 zl. Z toho dáno za podsedek n[ebožtíka] Jíry Šimkových 3 zl a na nápadníky jeho v truhlici sirotčí zůstává 1 zl. Ten jest vydán Martinovi Valúchovi na ty nápadníky.
Letha a za fojta ut s[upr]a prodán podsedek ze čtvrtí roli, z koňmi, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Margetě, pozůstalé vdově po nebožtíku Jíry Šustalovi, za summu 100 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 72 zl a tak zůstává dopláceti jmenovitě osobám těmto: nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Šimkového 15 zl a naposledy s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Šustala 13 zl, placením od letha 1601 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Dřímalů, Jan Tomků, Jan Jurků, Macek Hodrlů SRSAN.

f 396a
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položila Markyta, vdova po n[ebožtíkovi] Jírovi Šoustalovi 4 zl. Zůstávají v truhlici sirotčí, až se ti nápadníci, komu náležeti budou, porovnají. Porovnali se a vydáno jest Dorotě n[ebožtíka] Staňka Šavrňového 2 zl a tak jest vybyta, na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Kolečkového dáno 2 zl a tak tu nic nemají.
A jakož ještě se náleží vyplatiti 11 zl, ty náležejí na dva díly, totiž na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 5 zl 15 gr a Lukášovi Kolečkovi též 5 zl 15 gr. Act[um] v přítomnosti a z vůlí všech stran ut s[upr]a.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položila Markyta Šoustalka za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 2 zl a Lukášovi Kolečkovi 2 zl.

Letha a za fojta ut s[upr]a Markyta Šoustalka prodala grunt svůj ze čtvrtí roli, s jedním koněm, vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím Matějovi Hodrlovi za summu 100 zl. Závdanku jí dal 15 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Klimek Hodrlů, Mikuláš Škeřupů, Macek Juráků a Václav Krejčířů S.R.S.A N.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Matěj Hodrlů za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 2 zl a Lukášovi Kolečkovi též dáno 2 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Matěj Hodrlů za grunth 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 2 zl a Lukášovi Kolečkovi též dáno 2 zl.
Pusté místo

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali podsedek ze čtvrtí roli, pozůstalý po nebo[ožtíkovi] Mackovi Hodrlovi, Janovi Malenovskýmu za 60 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Matěj Křižanů, Jíra Blažků, Jíra Šulíků SRSAN.
Ten Jan Malenovský [z] toho podsedku odešel a na ten kup vstoupil Jan Vašků a povinen Janovi platiti, jakž nahoře psáno stojí.
Na tom gruntě náleží: s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Šoustala předních pe[něz] 13 zl, Markytě Šoustalce posled[ních] 47 zl.
f 386b
Letha 1610 za fojta Martina Liškového položil Jan Vašků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšova 1 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Jan Vašků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 1 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Jan Vašků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 1 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Jan Vašků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 zl.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Vašků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jan Vašků prodal ten grunt s jednou čtvrtí roli činžové Janovi Jamborkovi za summu, což na něm dopláceti zůstává, totiž za 60 zl. Závdanku dal
6 zl, platiti ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Valek Polák a Vávra Smůlů SRSN.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Jambor položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustalového 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Jambor položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustalového ostat[ních]
2 zl.
Jakož jest Mikulášovi Lečbychovi z Horní Němčí po Markétě sestře jeho zemřelé 47 zl zaplaceného náleželo, ty jest prodal obci lhotské za hotových 6 zl 8 gr. A tak již ten Mikuláš Lečbychů nic víc tu nemá.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Jambor položil za g[runt] obci lhotské 2 zl.

Leta Páně 1619 za fojta Martina Navrátila Jan Jambor prodal grunt svůj se čtvrtí roli Tobiášovi Polešovskému za 45 zl bez závdanku, platiti má na obec lhotskou po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů a Vácslav Rožků SRSN.
Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Thobiáš Polešovský položil za g[runt] k obci lhotské 1 zl.
Letha 1630 za fojta Václava Rožka Thobiáš ut s[upr]a položil za g[runt] k obci lhotské 2 zl.
f 387a
Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Thobiáš Polešovský položil za g[runt] obci lhotské 2 zl.
Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Thobiáš Polešovský položil za g[runt] obci lhotské 2 zl.
Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Thobiáš Polešovský položil za g[runt] obci lhotské 1 zl.
Letha 1634 za fojta Martina Mumáňa Tobiáš Polešovský položil za g[runt] obci lhotské 2 zl.
Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Dobiáš Polešovský položil za grunt obci lhotské 2 zl.
Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Dobiáš Polešovský položil peněz obci tvarožnolhotské 2 zl.
Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa Dobiáš Polešovský položil za grunt obci tvarožnolhotské 1 zl.
Leta 1638 za fojta Martina Šulíka Dobiáš Polešovský položil za grunt obci tvarožnolhotské, který jsou přijali 1 zl.

Leta Páně 1639 za fojta Jana Pechového prodán jest ten grunt ut s[upr]a Matoušovi Kašpárkovému za tu summu, což se na něm v rejstřích k obci tvarožnolhotské dopláceti najde na placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Jura Cihlář a Jiřík Zapletal S.R.S.A N.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Matouš Kašpárků k obci tvarožnolhotský položil 1 zl.
f 387b
Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Matouš Kašpárků položil za grunt k obci tvarožnolhotské 1 zl.

Pusté

Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali fojt a starší svrchu psaný grunt ze štvrtí roli po Matoušovi Kašpárko[vi] za summu tou, což na něm dopláceti bylo, Vojtkovi Buchtíkovi k placení ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Zahradník a Jakub Starý S.R.S.a N.R.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli za summu 15 zlm bez závdanku Mikulášovi Hřivnákovi, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Starý a Vácslav Pelát SRSN.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Vácslava Zahradníčka prodán jest týž svrchu psaný podsedek ze čtvrtí roli Matějovi Bochníků za summu 8 zlm bez závdanku, platiti jej má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Tomáš Pekařík, Jan Poletek SRSN.