Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Nápadníci po neboštíkovi Martinovi Jursovém

f 181a

Anně náleží spravedlnosti na gruntě Pavla Šmatláně 60 zl. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl. Na těch 60 zl zadržel Pavel Šmatláňů dotčennej Anně 15 zl.
Více jí náleží na Bartoňovi Žáčkovi zadrželých peněz za dvě zahrady, kteréž sobě, když grunth svůj Pavlovi Šmatláňovi prodal, zanechal, 23 zl.

Letha [15]94 přijato od Pavla Šmatláně za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Téhož letha přijato na zadržalé peníze 4 zl.
Těch všech 10 zl vydány Anně napřed psané.
Letha [15]95 přijato od Pavla Šmatláně za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 zl. Ty sou vydány Anně na díl její.
Letha [15]96 přijato od Pavla Šmatláně za grunth peněz 4 zl. Sou vydány Anně na díl její.
Letha [15]97 přijato od Pavla Šmatláně za grunth 4 zl. Sou vydány Anně na díl její.
Letha [15]98 přijato od Jana Břouška za g[runt] 4 zl. Ty sou vydány literátům strážnickým.
f 181b
Jakož jest ještě Anně napřed psané spravedlnosti náleželo jmenovitě 36 zl, takové peníze j[es]t manžel její literátům prodal. A tak táž Anna tu více žádné spravedlnosti nemá.

Letha 1597 přijato ze zahrady od Anky Žáčkové 6 zl. Ty sou vydány Anně na díl její.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jana Břouška za grunt 4 zl. Ty náleží literátom strážnickým a zůstávají při starších.
Odvedeno těmto s[irotkům] na vyšlou spravedlnost na statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska summy 22 zl. Ty jak jíti mají, při tom statku se spravíš.