Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Pavlových

f 116a

Jest jich trý, [Jíra], Margeta, Kateřina a Barbora mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na podsedku a na půl achteli vinohradu v Telecí hoře
200 zl.
Ten vinohrad a podsedek ujal Jíra, bratr jeji[ch], v těch 200 zl, kteréž platiti má od letha 98 po 6 zl.
Jíra nadepsaný ten sobě díl svůj na tom statku srazil
50 zl. A tak tu více nic nemá.
A mimo to Barboře mateři své půl vinohradu nahoře psaný na díl její odvedl v 50 zl. A tak ona tu více žádné spravedlnosti nemá.
A dotčený Jíra nebude povinnen toliko Margetě a Kateřině 100 zl dopláceti po 6 zl.

Letha 1598 přijato od Jíry Pavlova za statek a g[runt]
6 zl. Z toho dáno Markytě na díl její 3 zl.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jíry Pavlového za statek ut s[upr]a 6 zl. Z toho dáno Markytě na díl její
3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Jíry Pavlového za statek 6 zl. Kateřině dáno na díl její 9 zl, Markytě též dáno na její díl 3 zl.
f 116b
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jíry za statek ut s[upr]a 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl, Kateřině 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Matouše Pavlíkového za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl, Kateřině 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Matouše Pavlíkového za grunt 8 zl. Z toho dáno Markytě 3 zl, Kateřině 3 zl a Jírovi dáno 2 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Matouše Pavlíkového za grunt 8 zl.

Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana, syna Matouše Pavlíkového, místo otce jeho 2 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl a Kateřině 1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše Pavlíkového za grunt 2 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl, Kateřině též 1 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Matouše Pavlíkova za grunt 4 zl. Z toho přijala Markyta 2 zl, Kateřina 2 zl.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana Matouše Pavlíkova za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a Kateřině 2 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana Matoušového za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl 15 gr a Kateřině 1 zl 15 gr.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Matoušového za grunt 4 zl. Z toho vzala Markyta 2 zl a Kateřina 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Matoušového za grunt 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a Kateřině 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Jana Matoušového přijato za grunt 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a Kateřině
2 zl, oběma do Lideřovic.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Matoušového přijato za grunt 4 zl. Z toho vzala Margita 2 zl a Kateřina
2 zl, obě do Lideřovic.
f 117a
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Matěje Sklenovského za grunt přijato peněz ročních 4 zl. Z toho dáno Margetě 2 zl a Kateřině 2 zl do Lideřovic.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Matěje Sklenovského za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho dáno Margetě 2 zl a Kateřině do Lideřovic 2 zl.