Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Nápadníci po nebožt[íku] Matoušovi Hlaholovi

f 186a

Náleží Dorotě na gruntě Pavla Šmatláně 36 zl. Ty se jí pokládati mají, když Anna, nápadnice po nebožt[íku] Martinovi Jursovi, svou summu vyzdvihne 45 zl, po 6 zl.
Více jí náleží na podsedku Jakuba Kaváně 20 zl 14 gr 2 den. Ty se jí od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 4 zl až do vyplnění těch 20 zl 14 gr 2 den.

Našlo se z rejster purkrechtních při gruntě 87, že Jakub Kaváň vyplnil od letha [15]95 až do leta [15]97 trojích peněz po 4 zl – 12 zl. Ty přijala Dorota na díl svůj.
Letha 1598 přijato z gruntu Petra Kaváně 4 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato z gruntu Petra Kaváně ostatních 14 gr 2 den. Ty sou vydány Dorotě na díl její.