Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Sirotci nebožtíka Pavla Bartoňového

f 107

Jest jich trý, Jan, Kuna, Kateřina. Jan na gruntě hospodářem zůstává, Kateřina, Kuna vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně na gruntě nebož[tíka] otce jejich, na kterémž Jan bratr těch sirotkův zůstává 100 zl. Ty má platiti od letha [15]92 při Vánocích po
4 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Šumberku, kterejž Mikoláš Sečkař drží 55 zl. Ty má platiti od letha [15]93 při Vánocích po 3 zl.
Summa toho 155 zl.
Z toho se má za dluhy otce těch sirot[ků] vydati toto:
Item Janovi Outratovi za koně do Strážnice 9 zl 22 ½ gr.
Item Janovi Vávrovi půjčenejch a za žito 2 zl.
Item Janošovi do Radějova 1 zl.
Item sir[otkům] nebož[tíka] Vávry Bartoňových 4 zl.
Pars 11 zl 22 ½ gr.
f 107
A ostatek mimo zaplacení dluhuov 146 zl 7 ½ gr dělíce na tři díly, přijde na každého díl po 48 zl 22 ½ gr.

Přijato na to:
Letha [15]92 Mikuláš Sečkař položil za vinohrad 1 zl.
Letha [15]92 i za letho [15]93 při Vánocích Jan Pavla Bartoňového položil dvojích peněz 8 zl.

Vydání z nich:
Item Janošovi do Radějova 1 zl.
Item Kateřině napřed psanému sirotku 8 zl.

Letha [15]93 při Vánocích přijato od Jana Bartoňového 4 zl. Ty sou dány na díl Kačin.
Letha [15]94 přijato od Jana Pavla Bartoňovýho za grunth 4 zl. Ty sou vydány Kateřině vejš psané.

Jan Sečkař díl Anny manželky své srazil na vinohradě 48 zl 22 ½ gr. A tak ještě z toho vinohradu dopláceti zůstává Jan Sečkař Kateřině na doplnění dílu jejího 6 zl 7 ½ gr.
f 108
A z gruntu Jana Jíry Husákovýho též náleží k doplnění dílu jejího 26 zl 15 gr. Ty se pokládati mají od letha [15]95 po 4 zl.
Letha [15]95 přijato od Jana Husákovýho za grunth, kteréž sou dány Kateřině na díl její 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Jana Husáka za grunth peněz 6 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Jakož j[es]t Martinovi Zajíčkovi vyzdvihnouti náleželo letha [15]97 4 zl po Kateřině manželce jeho, ty jest Holomkovi Židu na dluh jemu povinný, aby jich on vyzdvihl, odvedl.

Letha [15]97 přijato od Jana Husáka za grunth 4 zl. Ty jest Holomek Žid na místě Martina Zajíčka, muže Kateřiny dotčené, za dluh vyzdvihl.
Jakož náleželo více Martinovi Zajíčkovi dílu Kateřiny manželky jeho 14 zl 15 gr, ty odvedl Abrahamovi Holomku Židu za dluh svůj.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jana Husákova 4 zl. Ty přijal Holomek Žid za dluh svůj.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana Husáka za grunt 4 zl. Ty přijala Holomkova Židovka.
Jakož se zůstávalo ještě Holomkovi dluhu 6 zl 15 gr, takové peníze Bartoš Husáků z grunthu svého jemu platiti má, neb ten grunt po Janovi Husákovi bratru svém koupil.
Letha 1600 a 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Bartoše Husáka za grunt 6 zl 15 gr. Ty přijali nápad[níci] n[ebožtíka] Holomka Žida.
Od Tomáše Bzeneckýho přijato za vinohrad na místě Jana Sečkaře 3 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její. Zůstává se jí ještě z toho vinohradu vyplniti 3 zl 7 ½ gr.
f 108
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Husáka na místě Tomáše Bzeneckého za vinohrad 3 zl. Ty přijal Martin Zajíček na díl Kateřiny ženy své.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Doplacený vinohrad.