Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 S[irotci] n[ebožtíka] Tomana Těšínského

f 118a

Jest jich patero, Matěj, Jan, Babuše, Lida, Jeremiáš a Hedvika mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na Mikolášovi Fryštackém otčímu jejich za podsedek a dvě roubaničky 40 zl.
Hedvika mateř ta jest sobě spolu s mužem svým dílu svýho 6 zl 20 gr srazila. A tak tu více nic nemá.

Letha 1598 přijato od Mikuláše Fryštackýho za grunt 3 zl. Ty sou dány do truhlice sirotčí.
Z toho dáno dluhu Holomkovi Židu, což se z každého dílu po 5 gr sraziti má, 25 gr.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Mikuláše Fryštackýho za podsedek 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Mikuláše Fryštackýho za g[runt] 3 zl. Ty sou vydány na díl Janovi sirotku, když jej na nohu jeho hojili.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Mikuláše Fryštackého za grunt 1 ½ zl.
Janovi dodáno ostatek spravedlnosti je[mu] náležitej 4 zl.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Mikuláše Fryštackého za grunt 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Mikuláše Fryštackého za g[runt] 3 zl.
Matějovi dáno na díl jeho na koupení vinohradu 4 zl. Zuost[ává] se jemu ještě 2 ½ zl.
f 118b
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Mikuláše Fryštackého za g[runt] 3 zl.
Babuši dáno na díl její z poručení JM Paní 6 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového s dovolením pana Tobiáše Purgkrábka úředníka jest podsedek 66 puštěn Jeremiášovi, aby z něho vyplatil Lidě sestře své což jí náleží, totiž 6 zl 20 gr, a Matěje bratra svého také jest spokojil. Na čemž jest přestal.
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Jeremiáše Tomana Těšínského za podsedek 3 zl. Ty sou vydané Lidě, sestře jeho.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jeremiáše Tomana Těšínského za podsedek 3 zl. Ty sou vydané Lidě.