Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunt Václava Sedalových

f 458a

Letha [15]93 Vaněk Sedalových koupil podsedek svůj po neboš[tíku] Jírovi Formánkovi zůstalý za 25 zl, na kterejž položil závdanku 2 zl. Ty jest přijala Kateřina, manželka nebož[tíka] Jíry Formánka, a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích sirotkům nebož[tíka] Jíry Formánka po 1 zl – 23 zl.
Letha [15]94 položil Václav za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 zl. Ten zlatý jest dán Holomkovi Židu z příčiny té, že jest díl Kateřinin, nebožt[íka] Jíry Formánka manželky, 10 zl 15 gr koupil. A tak témuž Holomkovi na tom podsedku náleží 9 ½ zl.
Letha [15]95 položil Macek Kolečků za grunth Holomkovi Židu
1 zl.
Letha [15]96 položil Macek Kolečků za grunth Holomkovi Židu
1 zl.

Leta [15]97 jest prodán ten grunt nahoře psaný Pavlovi Michnovi za 25 zl, závdanku položil Mackovi Kolečkovi 1 zl, mimo ten závdanek položil 1 zl. Rukojmě z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jura Bebových, Mikuláš Kolacia, Jan Urbanců S.R.S.N.
f 458b
Letha [15]99 za fojta Jana Ondračkového prodán podsedek pustý po Pavlovi Michnovém zůstalý Tomášovi Valákovi za 19 zl bez závdanku, platiti má od letha 1600 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Formánka 11 ½ zl.
Nápadníkům Holomkovým koupených od Kateřiny Formánkový
7 ½ zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Valák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Formánka 1 zl.
A tak má grunt zaplacený.

Pustý

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce prodal Tomáš Valák požár svůj Kryštofovi Kižšovi za jednoho bravce. A tak jej má zouplna a docela zaplacenej.

Pusté