Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunt Vaňka Řepy

f 402a

Letha Páně 1590 Vaněk Řepa koupil grunth ze štvrtí roli po nebož[tíkovi] Havlovi malého Jana za 30 zl. Na kderejž závdanku položiti měl téhož letha vejš psaného 1 zl a ostatek od téhož letha [15]90 při svatým Jiří platiti má po 1 ½ zl. Na kteroužto sumu vejš psanou od vejš psaného letha až do letha [15]93 zadržel 5 ½ zl a od letha [15]94 při svatým Jiřím ostatek pokládati má po 1 ½ zl – 24 ½ zl sirotkům nebož[tíka] Havla malého Jana.
Letha [15]94 položil Vaněk Řepa za grunth svůj purgkrechtních peněz 1 ½ zl a na zadržalé peníze položil 2 ½ zl.
Letha [15]95 položil Vaněk Řepa za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 ½ zl.
Letha [15]96 položil Vaněk Řepů nic.

Ten grunt jest prodán Bartoňovi Křižanových od Vaňka Řepy za summu nahoře psanou 30 zl. Na to položil závdanku Vaňkovi Řepovi při odevzdávce 3 zl a mimo to jest týž Řepa Bartoňovi pustil, což na něm zaplaceného měl 2 ½ zl.
f 402b
A k tomu roční peníze za rok [15]96 položil 1 ½ zl a tak ještě dopláceti zůstává po 1 ½ zl – 23 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Holušů, Vítek Vyšehleď, Matěj Křižanových S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Jan Bartoně Křižanových 1 ½ zl.
Leta [15]98 položil Jan Bartoně Křižanových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Havla malého Jana 1 ½ zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Bartoně Křižanových za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Havla malého Jana 1 ½ zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Bartoně Křižanových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla malého Jana 1 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového položil Jan Hlavatých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla malého [Jana] 1 ½ zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Hlavatých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla malého Jana 1 zl 15 gr.
Pusté místo

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho fojt a starší prodali podsedek požár se čtvrtí roli, po neb[ožtíkovi] Janovi Hlavatých pozůstalý, Mikulášovi Krakovskýmu, což dopláceti jest za 13 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Urban Hloušků, Jakub Tesař S.R.S.N.

Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Mikuláš Krakovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla malého Jana 1 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého týž fojt a starší po odjití Mikuláše Krakovského prodali ten grunt se čtvrtí roli a což k tomu náleží, s osetím, což jeho jest, Bartoňovi Němcovému za to, což na něm dopláceti jest, totiž 13 zl. Poněvadž do důchodů JM Páně jest dluhu pšenice 2 mě[řice], ty má Bartoň zaplatiti, pokládati má za ten grunt po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů a Filip Němec SRSN. Act[um] při posudku.

Pusté
f 403a
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali čtvrt roli od svrchu psaného gruntu Matějovi Vlkovému za 5 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Jan Gyc a Jan Tomků S.R.S.A N. Platiti jej má po vyjití tří let komu náleží po 1 zl.
Pusté

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodali týž grunt ze čtvrtí roli Janovi Bedra[vo]vi za summu 5 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Starý, Jan Blákora
SRSAN.

Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Vácslava Zahradníka Jan Bedrava maje sobě grunt ze čtvrtí roli připsaný zase jej pustil Martinovi Štětínskému, tak jak jej sám ujal, totiž za 5 zlm, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Starý, Mikuláš Liška SRSAN.